Upisi po objavljenim rang listama 28.06.2018. - diplomski sveučilišni studiji- Sveučilišni centar Varaždin

Pozivaju se svi pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomske sveučilišne studije Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo i Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u:

utorak, 10. srpnja 2018. u UNIN1 – prvi kat, soba 26, a prema rasporedu i terminima objavljenima u privitku ove obavijesti.

Prilozi