Opremljeni novi laboratoriji Odjela multimedije, oblikovanja i primjene na Sveučilištu Sjever

U Sveučilišnom centru Varaždin završeno je opremanje novih laboratorija Odjela multimedije, oblikovanja i primjene s računalnom opremom, profesionalnom studijskom opremom i softverima. U novim laboratorijima studentima će biti omogućena još kvalitetnija praktična edukacija u produkciji i postprodukciji medijskih sadržaja.

Ovim opremanjem u prvoj prostoriji koncipiranoj kao studio za fotografiju i videoprodukciju za izvođenje praktične nastave za rad s videokamerama i fotoaparatima, postojećoj profesionalnoj opremi i rasvjeti dodana je nova profesionalna studijska rasvjetna tehnika (daljinski upravljana), studijska tonska oprema, scenografski elementi te nova televizijska videokamera i profesionalni fotoaparat. Studio je sada opremljen za rad s dvije različite scene te su pojedini scenografski elementi izrađeni tako da ih studenti mogu uvijek iznova grafički oblikovati.

U drugoj prostoriji laboratorija koja je opremljena za rad na računalima konfiguriranim za softvere videoprodukcije i fotografije, osigurane su licence Avid Media Composera, softvera za videomontažu sa stalnom mogućnošću nadogradnje te nova profesionalna oprema za proizvodnju studijskih emisija u HD formatu koja je koncipirana i konfigurirana prema današnjim televizijskim režijama u svojoj osnovnoj izvedbi. Jezgra režije je videomiješalo s mogućnošću upravljanja tonskih izvora koje je kao i ostali uređaji u režiji (medijski snimači/reproduktori, mjerni uređaj za sliku i ton) priključeno na računalnu mrežu te je moguće njegovo korištenje preko aplikacijskog softvera s drugih računala. Ovime se otvaraju mogućnosti istovremenog rada studenata na segmentu tona, grafičkog opremanja televizijske slike i upravljanja medijskim sadržajima u produkciji emisija. Osiguranje potpune tehničke kvalitete proizvedenih videosadržaja u postprodukciji, tonskog i videosadržaja iz studija te potpuna koordinacija svih sudionika u proizvodnji emisije omogućena je profesionalnim mjernim uređajem za internu komunikaciju tijekom snimanja ili emitiranja. Također, konfiguraciji uređaja i softvera u režiji, kao zadnji u lancu proizvodnje studijskih i snimljenih medijskih sadržaja, dodan je softver za izlaz na YouTube kanal i ostale društvene mreže. Izlaznim finalnim video i audiosignalom može se ući i u ostale distribucijske sustave i sustave za emitiranje TV signala.

Pročelnik Odjela za multimediju, oblikovanje i primjenu, doc. art. Robert Geček naglasio je svoje zadovoljstvo novom opremom: „Opremanje ovih laboratorija nastavak je unapređenja izvođenja nastave i prakse na Sveučilištu Sjever čime se omogućava kvalitetniji rad i praksa našim studentima, ovog puta Odjela multimedije, oblikovanja i primjene. Osim korištenja prostora kao klasičnog televizijskog studija, prostorije se mogu koristiti za radijske emisije i multimedijske emisije, a dio opreme iz režije i studija može se koristiti kod vanjskih snimanja i prijenosa događaja uživo (npr. sportski događaji, koncerti, kazališne predstave i ostali događaji). Rad i praksa u novo opremljenim prostorijama pripremit će studente na poslove koji ih čekaju nakon završenog stručnog studija ali i koristiti za potrebe izrade seminarskih i završnih radova te sudjelovanja u kreiranju i emitiranju medijskih sadržaja Sveučilišta Sjever“, istaknuo je pročelnik doc. art. Geček.