Erasmus dani otvorenih vrata na Sveučilištu Sjever

Sveučilište Sjever već više godina aktivno provodi programe Erasmus+ međunarodne mobilnosti za studente i (ne)nastavno osoblje. Ured za međunarodnu suradnju u nastojanju da odgovori na brojna pitanja zainteresiranih vezano uz ostvarivanje međunarodne mobilnosti putem Erasmus+ programa organizira Erasmus+ dane otvorenih vrata. Ovom prilikom ukazujemo i na skoru objavu  natječaja za prijavu na Erasmus+ mobilnost u programu KA103 za akademsku godinu 2017./2018. na web stranicama Sveučilišta.

U Sveučilišnom centru Koprivnica Dan otvorenih vrata održat će se 13. lipnja 2017. od 10 do 15 sati, a u Sveučilišnom centru Varaždin 14. lipnja 2016. od 10 do 15 sati. U navedeno vrijeme svi zainteresirani moći će u prostorijama Ureda za međunarodnu suradnju zatražiti informacije o mogućnostima za uključivanje u mobilnost kroz programe Erasmus+, kao i o obavezama i postupcima koje je potrebno poštivati.

U sklopu Erasmus+ dana otvorenih vrata predviđeno je i predavanje za sve zainteresirane od 12:00 do 13:30. Predavanje će voditi prorektor za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, prof.dr.sc. Vladimir Šimović, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, Jasna Rodeš  te suradnica Tina Lukčić.  Studenti/ice, koji su već sudjelovali na Erasmus+ mobilnosti,  predstavit će svoja iskustva s boravka na inozemnim sveučilištima i organizacijama,  a dr.sc. Aleksej Aniskin, viši predavač Odjela za graditeljstvo i voditelj projekta KA107 izložit će primjer uspješne prijave i provedbe projekta KA107 tog Odjela.

Ovim putem Ured za međunarodnu suradnju poziva sve studente i djelatnike Sveučilišta Sjever da iskoriste Erasmus+ dan otvorenih vrata za dobivanje detaljnih informacija o postojećim mogućnostima za uključivanje u programe mobilnosti!