Natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja poziva studente visokih učilišta u RH, koji studiraju na studijskim programima dizajna vizualnih komunikacija, da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Nezavisnog sindikata znanosti i
visokog obrazovanja. Rok za primanje natječajnih radova je do 15. svibnja 2017. godine.

TEMA I CILJ NATJEČAJA

Cilj natječaja je postići prepoznatljiv, originalan i suvremen vizualni identitet kao temelj sustavne vizualne komunikacije prema članovima Sindikata, akademskoj zajednici i javnosti. Prije svega, novi vizualni identitet treba postići identifikaciju članova Sindikata s njegovim znakom i
obilježjima. Važno je da vizualni identitet bude prepoznatljiv, kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim relacijama. Novim vizualnim identitetom valja unaprijediti vidljivost Sindikata i afirmirati ga u akademskom i javnom prostoru, pri čemu se rješenja mogu ponuditi u sklopu sasvim novog dizajna ili redizajna postojećeg vizualnog identiteta.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Na dostavu idejnih rješenja pozivaju se svi studenti visokih učilišta u RH koji su uključeni u studijske programe dizajna vizualnih komunikacija.
Idejna rješenja mogu samostalno predati studenti unutar grupe ili pojedinačno. U predlaganju idejnih rješenja potiče se i prihvatljivo je sudjelovanje nastavnika kao mentora u njihovoj izradi.

ROK ZA PREDAJU RADOVA

Rok za predaju radova je 15. svibnja 2017. godine.
Radovi se predaju u digitalnom obliku na CD-u i printanom obliku.
Radove je potrebno poslati na adresu Tajništva Sindikata, Ulica Florijana Andrašeca 18A, Zagreb,
najkasnije do gore naznačenog datuma.
Za sva pitanja, podnositelji se mogu izravno obratiti na telefon 01 4847 337 ili na e-mail natjecaj@nsz.hr.

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći u prilogu ove obavijesti. 

Prilozi