Voćnjak ispred Sveučilišnog centra Koprivnica – projekt studenata Prehrambene tehnologije

Za uspjeh na tržištu rada, prehrambenim tehnolozima važno je da posjeduju širok spektar znanja o preradi sirovina u konačne proizvode. Zato smo na Sveučilištu Sjever, po uzoru na neka velika svjetska Sveučilišta poput Yalea, odlučili primijeniti sveobuhvatan pristup uzgoju i preradi hrane koristeći voćnjak ispred Sveučilišnog centra Koprivnica. Ovaj projekt provodit će profesori i studenti Prehrambene tehnologije, a započeo je obrezivanjem voćnjaka 9. ožujka, u skladu s biodinamičkim sjetvenim kalendarom. Znanje o pravilnom obrezivanju voćke studentima su prenijeli Pavao Kovačić i Zdenka Horvatić, vlasnici OPG Kovačić, mjesta s najviše različitih sorti jabuka u ovom dijelu Europe. Brigu o voćnjaku koja je započela obrezivanjem voćnjaka studenti će nastaviti do kraja studija, tako da će svaki student imati određeno drvo o kojemu vodi brigu. Nakon studija Prehrambene tehnologije, studenti će biti naoružani znanjima iz različitih tehnologija i moći će pripremiti širok spektar prehrambenih proizvoda od navedenih voćaka, stoga je jedan od ciljeva ovog projekta da studenti prije diplome pripreme neki prehrambeni proizvod koji će biti potpuno zdravstveno ispravan od vremena branja plodova do njihove promocije.