Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever/ Koprivnica/ 27. i 28. 09. 2019.

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija iz područja medija i komunikacija održava se po prvi puta na Sveučilištu Sjever. Cilj je konferencije omogućiti doktorandima i mladim znanstvenicima da u poticajnoj i profesionalnoj atmosferi samostalno ili u suradnji s profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima predstave vlastita istraživanja.

Konferencija je međunarodnog karaktera te je otvorena svim doktorandima iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, kao i onima iz srodnih tehničkih i humanističkih disciplina.

Organizacijski odbor nagradit će najuspješniji rad!

Važni datumi:

Rok za predaju sažetaka: 31. 07. 2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 2. 09. 2019.

Datum održavanja konferencije: 27. i 28. 09. 2019.

Rok za predaju radova: 30. 11. 2019.

Sažeci se do navedenog roka prijavljuju na e-mail adresu: doktorski­­_mik@unin.hr

Organizacijski odbor:

prof. dr. sc. Marin Milković

izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša

izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo

doc. dr. sc. Gordana Tkalec

Jelena Blaži, doktorandica

Višeslav Kirinić, doktorand

Mladen Greguraš, doktorand

Galerija
Prilozi