Suradnja Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Sjever i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

U četvrtak, 16. studenog 2017. godine, predstavnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice održale su četiri radionice u sklopu projekta "Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori" u Sveučilišnom centru Koprivnica. U sklopu navedenog projekta koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda - Nacionalna i sveučilišna knjižnica pokrenula je edukaciju studenata diplomskih i poslijediplomskih studija, asistenata i viših asistenata te znanstveno-nastavnog, znanstvenog i nastavnog osoblja u zvanjima.

Cilj edukacije je upoznavanje studenata, mladih znanstvenika i znanstveno-nastavnog osoblja o mogućnostima pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija te osposobljavanje za samostalno pretraživanje. Indeksiranost radova kao i citiranost istih od velike je važnosti za znanstvenike. Naime, vidljivost radova u bibliografskim bazama, između ostalog, omogućuje napredovanja u viša zvanja, dodjele nagrada koje raspisuje MZOS, prijave na natječaje za radna mjesta pri znanstvenim institucijama, prijava doktorata, članstvo u HAZU. Ove radionice samo su početak zajedničke suradnje Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Sjever i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Iduća radionica održat će se u Sveučilišnom centru Varaždin u siječnju 2018. godine.

Galerija