Sveučilišni centar Varaždin organizirao Dan otvorenih vrata

U Sveučilišnom centru Varaždin, 5. svibnja od 11,00 do 16,00 sati organiziran je Dan otvorenih vrata u organizaciji Ureda za potporu studentima, razvoj karijera (Alumni) i cjeloživotno učenje. U dvorani Sveučilišnog centra Varaždin okupili su se brojni maturanti, profesori srednjih škola i ostali zainteresirani koji su imali priliku saznati sve o mogućnostima studiranja na Sveučilištu Sjever.

Dobrodošlicu na Sveučilištu Sjever posjetiteljima je iskazao prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, izv. prof. dr.sc. Damir Vusić te Jelena Ivelić, dipl. učiteljica duhovnosti koja je nazočnima predstavila mogućnosti studiranja. U sklopu Alumni predavanja "Upiši studij i ostvari svoj san" posjetiteljima su se obratile i kolegice Tina Cikač i Ana Medvedec koje su predstavile vlastita postignuća kao rezultat samostalnih studentskih radova i projekata te su podijelile svoja iskustva tokom studiranja na Sveučilištu Sjever. Također, uz vodstvo profesora Sveučilišta posjetitelji su mogli saznati sve o mogućnostima upisa, studijskim programima i uvjetima studiranja.

U sklopu događanja, posjetioci su razgledali prostore i opremu Sveučilišta, sudjelovali na interaktivnim radionicama, razgovarali sa studentima i profesorima te iz prve ruke saznali kakav je studentski život na Sveučilištu Sjever. Sveučilišni centar Varaždin posjetilo je oko sto osamdeset maturanata u pratnji sa srednjoškolskim profesorima, te su svi iskazali oduševljenje programom i mogućnostima koje Sveučilište Sjever nudi svojim studentima.