Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2017. godini

Senat Sveučilišta Sjever ja na VII. Sjednici u akademskoj godini 2016./2017. održanoj dana 06. travnja 2017. godine donio Odluku o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2017. godini. Za natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2017. godini osigurano je 200.243,16 kuna iz Državnog proračuna. Navedena namjenska sredstva za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima raspodijeljena su prema znanstvenim područjima sukladno Odluci Senata Sveučilišta Sjever.
Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima otvoren je od 10. travnja do 28. travnja 2017. godine.
Postupak i uvjeti prijave propisani su Natječajem i popratnom dokumentacijom.

Dokumentacija

  1. Odluka Senata o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2017. godini
  2. Natječaj za potpore znanstvenim u umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2017. godini
  3. Obrazac za prijave na potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2017. godini
  4. Upute za popunjavanje Obrasca „Prijava na potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2017. godini“
  5. Kriteriji rangiranja – umjetničko područje
  6. Kriteriji rangiranja – društveno područje znanosti
  7. Kriteriji rangiranja – tehničko područje znanosti