Sveučilište Sjever dobitnik Plakete Grada Koprivnice

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice održanoj 3. studenoga, rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković je u ime Sveučilišta primio Plaketu Grada Koprivnice koja je potvrda kvalitetnog rada Sveučilišta Sjever i njegova značajnog doprinosa u području obrazovanja u gradu Koprivnici kao i cijeloj regiji sjeverne Hrvatske.

Povodom Dana Grada Koprivnice, 4. studenoga, dodjeljuju se javna priznanja Grada Koprivnice zaslužnim građanima i pravnim osobama za izuzetna postignuća i sveukupni doprinos iz svih područja života Grada.

Ove godine Gradsko vijeće Grada Koprivnice je na sjednici održanoj 23. listopada, odlučilo da Plaketu Grada Koprivnice u 2023. godini dodjeli Sveučilištu Sjever za iznimne zasluge u području visokoškolskog obrazovanja i njegovog razvoja u gradu Koprivnici.

Uz rektora, sjednici su nazočili i prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica prof. dr. sc. Mario Tomiša te prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju izv. prof. dr. sc. Petar Mišević sa suradnicima.

Galerija