Odluke o rangiranju i evaluaciji prijava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever za 2019.godinu

Odluke  Vijeća područja u svezi raspodjele sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2019. godini nalaze se u privitku ove obavijesti.

Pravo na žalbu
Žalbe na ishod evaluacije i rangiranja ovlašteno Vijeće područja zaprima u roku 5 dana od objave rezultata evaluacije.
Žalbe se dostavljaju putem e-pošte: zuprojekti@unin.hr

Prilozi