Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ernesta Vlačić

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) pročelnik Odjela za ekonomiju daje

OBAVIJEST

dr. sc. Ernest Vlačić održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, dana 15. ožujka 2019. godine (petak) u 17,45 sati, predavaonica 209 UNIN-3 na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b, Varaždin.

Prilozi