Obavijest o nastupnom predavanju Elvisa Mikaca, mag. ing. el.

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br.l29/05) v.d. pročelnika Odjela za elektrotehniku daje

OBAVUEST

Elvis Mikac, mag. ing. el. održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, dana 07. siječnja 2019. godine (ponedjeljak) u 15:30 sati, predavaonica 33, UNIN l na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, Varaždin.

Prilozi
  • Kategorija: et