Trening za doktorande i istraživače na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu

U sklopu projekta COST Action 15221 otvoren je trening namijenjen istraživačima i doktorandima u trajanju od 5 radnih dana koji će se održati na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu.

Konkretno se radi o mogućnosti usavršavanja vještina analize kvantitativnim metodama, radu u MS Excellu te SPSS-u.

Prijave su otvorene do 10.12.2018.

Ukoliko Vas odaberu nudi se u grant od 1.100 eura kao podrška troškovima putovanja i smještaja.

Detalje natječaja i prijavni obrazac možete pronaći na ovom linku: https://drive.google.com/open?id=1YX1Qhr1ncQD2HySJ8O3sIfaeENhn6nB9 .