Termodinamika

Predavanje iz navedenog kolegija neće se održati dana 13.11.2018