STEM stipendije - provjera podataka - produljenje roka

Poštovani studenti,

za potrebe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti, koje od akademske godine 2017./2018. dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, obavještavamo studente kako su (ukoliko ih je Ministarstvo identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti) od 02.11.2017. mogli zaprimiti prve e-mailove sa potrebnim uputama i objašnjenjima.


Sukladno navedenom potrebno je provjeriti predmetne e-mailove i provjeriti ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.
Studenti koji nisu primili e-mail sa uputama za provjeru podataka nemaju razloga za zabrinutost jer i dalje konkuriraju za STEM stipendiju. Ispravnost svojih podatka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature isti mogu provjeriti na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi. Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati studentskoj službi Sveučilišta Sjever u svrhu ispravka podataka, a s naznakom na STEM stipendije. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji).

Podatke je moguće ispraviti zaključno s danom 17. studenim 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Dodjela stipendija provodi se temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.