Društvo treba visokoobrazovane medicinske sestre i tehničare koji će provoditi kvalitetnu zdravstvenu skrb

Sveučilišta Sjever vodeća je institucija u obrazovanju medicinskih sestara koja na svom Odjelu za sestrinstvo pruža visokokvalitetno obrazovanje usklađeno sa suvremenim znanstvenim spoznajama i potrebama tržišta rada, pružajući studentima sveobuhvatno znanje i vještine za uspješnu karijeru.

Na Odjelu su zaposleni brojni iskusni predavači i stručnjaci prije svega iz područja sestrinstva koji su posvećeni mentorstvu i podršci studentima. Njihovo bogato radno iskustvo osigurava kvalitetnu edukaciju i pripremu studenata za izazove u praksi. U nastavni proces Odjel za sestrinstvo redovito uključuje domaće i inozemne goste predavače koji studentima donose zanimljiva profesionalna iskustva i novosti iz realnog sektora, ističe pročelnica Odjela izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg s kojom smo popričali o studiju Sestrinstva na Sveučilištu Sjever, budućnosti i temama vezanima uz sestrinsku profesiju.

Studij sestrinstva vrlo je zanimljiv brojnim maturantima ali i medicinskim djelatnicima koji žele nastaviti svoje obrazovanje u tom području. Za početak, što biste izdvojili kao ključne prednosti sestrinstva na Sjeveru, a koje su prepoznate od strane studenata i poslodavaca?
Sveučilište Sjever ulaže u suvremenu opremu i tehnologiju za učenje vještina u pretkliničkim uvjetima, omogućava praktičnu nastavu u suradnji s vodećim zdravstvenim ustanovama, što studentima pruža realno iskustvo i razvija praktične vještine, ali i stjecanje kontakata, povećavajući mogućnosti studenata za zapošljavanje nakon studija. Studenti imaju prilike obavljati stručnu praksu u više od trideset zdravstvenih i socijalnih ustanova na području Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske županije i grada Zagreba. Time je studentima omogućeno stjecanje iskustva u različitim ustanovama, kao i mogućnost da stručnu praksu obavljaju u mjestu koje im je bliže mjestu stanovanja. Ove prednosti čine Odjel za sestrinstvo atraktivnim izborom za maturante i zdravstvene djelatnike koji žele nastaviti obrazovanje i izgraditi karijeru u zdravstvenom sektoru. Većina zaposlenih nastavnika kao i ja, sami smo medicinske sestre i tehničari koje u “dušu” poznaju cijeli proces obrazovanja, (sve smo stepenice prošli) poznajemo i sam posao te smo time bliski studentima i možemo razumjeti njihove teškoće i probleme.

Pošto ste spomenuli i Vaše iskustvo u samom poslu, kako je tekao Vaš put? Sjećate li se kada ste odlučili da je Vaš poziv sestrinstvo?
Poziv medicinske sestre rastao je u meni od kada sam bila djevojčica, a upis u medicinsku školu Varaždin bio je logičan slijed. Već tijekom srednjoškolskog obrazovanja radila sam preko ljeta u Bolnici Novi Marof kao njegovateljica te na taj način samo potvrdila da je pomoć teško oboljelima i palijativnim bolesnicima moj životni odabir. Nisam nikada birala “lakše” odjele te zapošljavanjem u KBC Zagreb odlazim u jedinicu intenzivnog liječenja gdje upoznajem svu širinu sestrinskog poziva. Smatram kako bi svaka medicinska sestra, ako joj se pruži prilika, trebala provesti jedno vrijeme u JILJ jer su iskustva nezamjenjiva. Tu usavršite vještinu procjene stanja pacijenta i njegovog pogoršanja, manualne vještine vrlo brzo postanu natprosječne, a znanja i iskustva koja steknete na tom radilištu nosite cijeli život.
Povratak u Specijalnu bolnicu Novi Marof i rad na odjelu palijative razvio je dodatno kod mene komunikacijske vještine, unaprijedio empatiju, ali i samokontrolu. Rečenica koju uvijek ponavljam kad govorim o tom divnom periodu jest “da sam o životu najviše naučila od osoba na kraju života”. Rad na palijativnom odjelu je zahtjevan, iscrpljujući fizički i psihički, no svaka medicinska sestra koja radi na palijativnom odjelu reći će vam kako snagu za rad dobiva od svojih pacijenata i njihovih obitelji. Danas kada vidim svoje studente kako s požrtvovnošću i žarom rade posao na palijativi, ali i drugim odjelima, znam da smo kao Odjel učinili “pravu stvar”.
Zapošljavanje u Medicinskoj školi Varaždin je predivan period kada uz visoku razinu stručnog znanja ponovno učim, no sad o tome kako “druge učiti”. Zahtjevan je posao stručnog nastavnika u Medicinskoj školi jer osim što predajete u razredu, vi ste svaki tjedan na bolničkom odjelu i prilagođavate se uvjetima odjela i usput odgovarate za grupu od skoro desetak učenika.
Dolazak na Sveučilište i izbor prvo u predavača pa rast i razvoj u znanstvenom dijelu kruna je moje karijere. No, uz sve poslove pročelnice i organizacije studija, pisanja i provedbe projekata, istraživanja, moje najveće postignuće je kada za vrijeme predavanja uspijem postići kod svojih studenata i mladih kolega da kažu: ”kako je vrijeme brzo prošlo danas na nastavi”. Nastavnici koji rade sa studentima sestrinstva ne daju u tom procesu samo svoje znanje, oni daju svoju osobnost, životne priče, oni mogu biti sjajan motivator za studente, i to ne smijemo zaboraviti.

Posao medicinskih sestara i tehničara veoma je izazovan i stresan, i nerijetko se kaže da je to ustvari poziv kojeg ne može raditi svatko. Što je najvažnije u obrazovanju medicinskih sestara i tehničara?
U obrazovanju medicinskih sestara/tehničara najvažnije je stjecanje temeljitog teorijskog znanja i praktičnih vještina potrebnih za pružanje kvalitetne zdravstvene njege. Pored stručnosti, ključne su i sposobnost prilagodbe stresnim situacijama, visoka razina empatije prema pacijentima te kontinuirano usavršavanje. Dodatno, naglasak treba biti i na razvoju komunikacijskih vještina, timskom radu i etičkom postupanju, kako bi se medicinske sestre/tehničari uspješno nosili s izazovima i odgovornostima koje njihov poziv nosi.
Posao medicinskih sestara i tehničara zahtijeva, uz empatiju, i visoku razinu profesionalnosti. Uloga medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu je nezamjenjiva jer su upravo one prvi kontakt s pacijentom u bolnici ili ambulanti te su, osim za pružanje zdravstvene njege, odgovorne i za podršku pacijentu i obitelji. Osim toga, suočavaju se s različitim izazovima, od hitnih situacija do teških emocionalnih trenutaka s pacijentima i njihovim obiteljima.

Ne možemo zanemariti činjenicu da je sve više mogućnosti online studija, pa tako i studija sestrinstva. Koliko je moguće zadržati kvalitetu studija kao i prenesenih znanja i vještina online nastavom?
Iako izvođenje online nastave ima svoje prednosti, kao što su fleksibilnost i financijska isplativost jer studenti ne moraju boraviti u mjestu studiranja, bitno je napomenuti kako je vještine koje čine suštinu sestrinstva teško steći isključivo preko ekrana, bez direktnog kontakta s nastavnicima te kolegama i kolegicama. Ovdje ne mislim samo na manualne vještine već prvenstveno mislim na razvijanje emocionalne inteligencije, posebice empatije, komunikacijskih vještina, rada u timu...
Kod sestrinske profesije govorimo o kompetencijama kao skupu znanja, vještina, sposobnosti i stavova te pripadajućoj samostalnosti i odgovornosti koje su potrebne za rad. Razvijanje kognitivnih sposobnosti u profesiji koja je povezana uz skrb za drugog nužno je povezana s afektivnim područjem. Studenti ne mogu svladati u potpunosti kognitivne zadaće ako se ne oblikuje argumentacijsko-komunikacijska zajednica uživo, u samome podučavanju, kamoli pak bez afektivne podrške, snošljivosti i suradljivosti u identifikaciji, vrednovanju i pronalaženju najbolje moguće prakse sestrinske skrbi za povjerene osobe. Navedeno je, smatram moguće u radu sa studentima u predavaonici.
Ujedno, cilj kod poučavanja studenata su novi i održivi obrasci ponašanja, a oni se pojavljuju kada komuniciramo i promatramo ponašanje drugih. Stoga je interakcija s kolegama i nastavnicima nužna za modeliranje ponašanja, a u obrazovanju zdravstvenih djelatnika učenje interakcije s drugima ključna je vještina.
U Republici Hrvatskoj medicinske sestre su s velikim oduševljenjem dočekale prvi diplomski studij 2005. godine kada su stekle ravnopravnost sa svim drugim profesijama. Već tada smo naglašavali (a ja sam bila polaznica prve generacije) kako su upravo ovo tektonski pomaci jer nam druge profesije neće osporavati vrijednost u zdravstvenom sustavu, znamo znanstveno pisati, istraživati, kvalitetno raspravljati i komunicirati.
Nedostatak socijalizacije i interakcije u današnje vrijeme, te sve veće otuđenosti mladih, nameće pitanje kakva je motivacija za učenje ako ne vidimo kolege, s njima ne argumentiramo, dijelimo informacije na kavi u blizini fakulteta, a nastavnicima je zasigurno ograničena mogućnost praćenja neposredne reakcije studenata kao i otežano prilagođavanje nastavnih metoda kako bi se zadovoljile individualne potrebe studenata.
Najveća meta-analiza online edukacije u sestrinstvu tijekom COVID-19 pandemije autorica Abbasi I sur. (2024.) koja je uključivala 24 kvalitativne studije i 7 studija kombiniranih metoda zaključila je kako prema rezultatima, obrazovanje na daljinu u sestrinstvu ne može zamijeniti obrazovanje licem u lice. Navedeno potvrđuju i istraživanja drugih brojnih zemalja (Švedska, Norveška).

Upravo Sveučilište Sjever veliki naglasak stavlja na praktični dio nastava, a studenti sestrinstva vježbovnu nastavu odrađuju u specijaliziranim i suvremeno opremljenim kabinetima na Sveučilištu. Također, odlaze na stručnu praksu u klinike i bolnice s kojima Sveučilište surađuje. Kolika je važnost praktičnog dijela nastave?
Praktični dio nastave u sestrinstvu čini polovicu ukupnog broja sati studijskog programa te je iznimno važan jer omogućuje studentima stjecanje stvarnog iskustva i primjenu teorijskog znanja u praksi. Rad u specijaliziranim i suvremeno opremljenim kabinetima s iskusnim nastavnicima i mentorima na Sveučilištu Sjever pruža studentima priliku za stjecanje i razvoj praktičnih vještina prije odlaska na vježbovnu nastavu u zdravstvene ustanove. Ovime student stječe sigurnost u sebe i svoje vještine. Vježbovna nastava u zdravstvenim ustanovama omogućuje direktan kontakt s pacijentima i razumijevanje dinamike rada u stvarnom zdravstvenom okruženju. Ova kombinacija pretkliničkog i kliničkog praktičnog obrazovanja osigurava dobru povezanost teorije i prakse. Svi nastavnici prate putem studentske dokumentacije da ishodi učenja i podudarnost sadržaja na fakultetu i u kliničkom okruženju budu usklađeni na visokoj razini.
Kliničke su vježbe najvažniji dio studija gdje studenti provode vrijeme u bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama, radeći rame uz rame s iskusnim medicinskim sestrama i tehničarima, svojim mentorima. Ova izravna izloženost stvarnom okruženju omogućava studentima primjenu stečenog teorijskog znanje u praksi, učeći kako pružiti zdravstvenu skrb, administrirati, provoditi medicinske postupke i komunicirati s bolesnicima i njihovim obiteljima.
Svi mi u životu učimo po modelu, stoga su mentori najvrjedniji resurs sestrinskog obrazovanja i zahvalni smo svakoj kolegici koja nesebično dijeli svoje znanje i iskustvo s našim studentima. Divno je čuti kada student kaže da želi jednog dana biti kao njegova mentorica ili mentor - puna znanja i spretna medicinska sestra.

Sveučilište Sjever osim prijediplomskog studija ima i diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu. Koje kompetencije student dobiva završetkom diplomskog studija? Zbog čega je važno da se prvostupnici sestrinstva odluče za nastavak studija na diplomskoj razini?
Zdravstveni sustav postaje sve složeniji, zbog čega je danas opis kompetencija medicinskih sestara prožet brojnim i složenim vještinama poput kliničkog zaključivanja, primjene prakse temeljene na dokazima, interdisciplinarne suradnje i timskoga rada, promicanja zdravlja te sudjelovanja u zbrinjavanju kroničnih bolesti. Osim toga, u sustavu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske pokazala se posebna potreba za medicinskim sestrama koje imaju znanja iz područja upravljanja ljudskim resursima, organizacije zdravstvene njege, procesa i načina donošenja odluka, komunikacijskih vještina, upravljanja rizicima te poslovne etike.
Sestrinstvo kao samostalna i regulirana profesija ima dužnost obrazovati kadrove koji će u potpunosti samostalno upravljati te organizirati sve procese u zdravstvenoj njezi. Visoko educirane medicinske sestre mogu značajno utjecati na sveukupno zdravlje stanovništva, na način i stil života pojedinca, kao i na životne navike što je od iznimne važnosti za zdravlje cjelokupne zajednice.
Danas su vrlo turbulentna vremena u zdravstvenom sustavu; nedostaje medicinskih sestara opće njege, prvostupnica, pa se spominje potreba obrazovanja magistara sestrinstva.
Smatram da dobro educirane magistre sestrinstva imaju svoje mjesto u srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovnom sustavu kako se ne bi dogodilo da stručne predmete iz sestrinstva predaju osobe koje nisu te profesije. Također, govorimo o novim radnim mjestima na svim razinama: pomoćnici ravnatelja za sestrinstvo, medicinske sestre za praćenje kvalitete, kontrolu bolničkih infekcija, koordinatori palijativne skrbi...no neizostavno je da trebamo obrazovane medicinske sestre da vode timove na odjelu, da sudjeluju i provode istraživanja u ustanovama....
Kako će sve to moći ako nemaju znanja koja daje diplomska razina? Trenutno govorimo i o uvođenju specijalizacija za medicinske sestre u RH; i na toj razini bi predavači trebale biti one medicinske sestre koje osim praktičnih znanja imaju i znanja iz pedagogije, metodike, upravljanja, istraživačkog rada...

Odjel za sestrinstvo vrlo je aktivan s različitim programima, a studenti se također uključuju i u volonterski rad. Koliko su danas studenti spremni izdvojiti svoje vrijeme za nekog drugog? Zašto je važno upravo za studente sestrinstva da budu volonterski aktivni? Napomenimo kako je u ovoj akademskoj godini prvi put dodijeljena nagrada volonterima koja nosi ime po prerano preminuloj studentici sestrinstva Petri Horvat.
Studenti sve više prepoznaju važnost volonterskog rada i spremni su izdvojiti svoje slobodno vrijeme kako bi pomogli drugima, na što smo mi, kao Odjel izuzetno ponosni. Volonterska aktivnost pruža priliku studentima sestrinstva steći neprocjenjivo iskustvo, razviti empatiju, timski duh i vještine komunikacije što su ključne kompetencije u njihovoj budućoj karijeri. Dodjela nagrade zaslužnim volonterima, koja nosi ime po prerano preminuloj studentici sestrinstva Petri Horvat, posebno je značajna jer simbolizira poštovanje i priznanje Petri za iznimnu posvećenost i doprinos zajednici. Ova nagrada ne samo da potiče volonterski rad među studentima, već i odaje počast našoj studentici Petri, ističući važnost humanosti, požrtvovnosti i solidarnosti u sestrinskoj profesiji koje je Petra njegovala i darivala drugima. Počašćena sam što sam bila njena mentorica na prijediplomskom studiju, od Petre sam naučila da i maleni čovjek može pokrenuti lavinu dobrote.
Volontiranje također pruža studentima sestrinstva priliku primijeniti znanja u stvarnim situacijama, što je posebno važno u razvijanju praktičnih vještina s osobama koje imaju intelektualne ili fizičke teškoće, osobama na palijativnom odjelu, domu za starije... Aktivno sudjelovanje u zajednici kroz volontiranje omogućava studentima da iz prve ruke vide utjecaj svojih postupaka na dobrobit pojedinaca i cijele zajednice. Kroz ovakve aktivnosti, studenti ne samo da pomažu potrebitima, već i uče kako pravilno komunicirati s pacijentima koji dolaze iz različitih socijalnih uvjeta, različitog intelektualnog i obrazovnog statusa.
Dodatno, volontiranje studentima može pomoći u izgradnji profesionalne mreže, što je važan aspekt u svakoj karijeri, a posebno u sestrinstvu gdje su međuljudski odnosi i suradnja ključni. Povezivanje s kolegama, mentorima i stručnjacima kroz volonterske aktivnosti može otvoriti vrata za buduće zaposlenje i profesionalne prilike. Konačno, prisutnost i aktivno uključivanje u volonterske programe reflektira predanost i strast prema profesiji, što može biti presudno u razlikovanju na tržištu rada. Sve ovo čini volontiranje ne samo moralno i etički poželjnim, već i praktično korisnim za osobni i profesionalni razvoj studenata sestrinstva.

Kako tumačite situaciju u zdravstvu i što smatrate ključnim kako bi zdravstveni sustav u Hrvatskoj funkcionirao što bolje i efikasnije?
Situacija u hrvatskom zdravstvenom sustavu je posebno izazovna poradi manjka liječnika i medicinskih sestara. Ključno je povećati upisne kvote u srednje medicinske škole kako bi se osigurala kvalitetna zdravstvena skrb u sustavu. Sestrinsku profesiju treba intenzivnije promovirati u medijima i društvu pozitivnim primjerima brojnih divnih kolegica i kolega koji predano i sa zadovoljstvom rade ovaj posao.
Dodatno, važno je fokusirati se na poboljšanje radnih uvjeta za medicinske sestre i tehničare kako bi se osiguralo da zdravstveni sustav privlači i zadržava kvalificirano osoblje. To uključuje adekvatno nagrađivanje za zahtjevan rad i odgovornosti koje ova profesija nosi. Također, treba osigurati stalne mogućnosti za profesionalni razvoj i edukaciju kako bi medicinske sestre bile u korak s najnovijim medicinskim tehnologijama i procedurama.
Implementacija modernih tehnologija i digitalizacija zdravstvenih usluga također može značajno doprinijeti efikasnosti i dostupnosti skrbi. Korištenje elektroničkih zdravstvenih zapisa, telemedicine i automatiziranih sustava može olakšati rad medicinskih sestara, smanjiti administrativno opterećenje i poboljšati koordinaciju skrbi.
Na koncu, važno je uspostaviti snažnije partnerstvo između zdravstvenih i obrazovnih institucija kako bi se osiguralo da obrazovanje medicinskih sestara odgovara stvarnim potrebama zdravstvenog sustava. Takva suradnja može pomoći u prilagođavanju kurikuluma, usmjeravanju praktične nastave i bržem zapošljavanju diplomiranih studenata u zdravstveni sustav, čime se dodatno potiče razvoj i održivost zdravstvene skrbi u Hrvatskoj. Ujedno, specijalizacije koje su se počele implementirati u obrazovni sustav su izazov ove profesije i sjajna prilika za horizontalnu edukaciju. Pružanje poticajnih uvjeta za studiranje, stipendije, Erasmus razmjene samo su neke od mogućnosti da mlade osobe odaberu ovaj divan poziv.

Što je ono najvažnije što želite prenijeti svojim studentima?
Sestrinstvo je zahtjevna i odgovorna profesija te razumijem da se mladima teško odlučiti za ulazak u istu, posebice danas kada su sestrinstvo i zdravstveni sustav pred izazovom nedostatka velikog broja zdravstvenih djelatnika. To je humani poziv koji često zahtijeva žrtvu i tim više sam iznimno ponosna na sve naše studente sestrinstva koji marljivo obavljaju svoje studentske obaveze, a mnogi uz to još i volontiraju ili pak su zaposleni u zdravstvenom sustavu. Osim toga mnogi od njih su i roditelji, supružnici... Društvo treba takve osobe, treba visokoobrazovane medicinske sestre i tehničare koji će entuzijastično i predano raditi na promociji i očuvanju zdravlja te provoditi visokokvalitetnu skrb o bolesnima.
Zaista, sestrinstvo nije samo profesija, već poziv koji zahtijeva duboku predanost i empatiju prema ljudskom životu. Sestrinska profesija stalno se razvija, a nove tehnologije i medicinski protokoli neprestano mijenjaju praksu. Stoga, jedna od najvažnijih stvari koje želim prenijeti svojim studentima je važnost prilagodljivosti i spremnosti na učenje kroz cijeli život.
Na ovaj način bit ćete u koraku s promjenama, efikasno ćete reagirati na izazove i pružati najbolju moguću skrb svojim pacijentima. Također, važno je razvijati i održavati visok moralni i etički standard, što uključuje poštovanje prava pacijenata i njihovih obitelji, kao i poštovanje tajnosti i privatnosti.

Za kraj, što biste savjetovali svojim studentima i mladima općenito?
Za sve mlade, posebno moje studente sestrinstva, savjet je da uvijek njeguju strast prema učenju i razvoju. Svijet je pun mogućnosti za one koji su spremni preuzeti inicijativu i težiti izvrsnosti u onome što rade. Važno je zapamtiti da svaki izazov nudi priliku za učenje i da greške često vode drugim putem ka uspjehu. Nastojte uvijek raditi s integritetom i empatijom, bilo da se radi o osobnom ili profesionalnom životu.
Budite otvoreni za promjene i spremni prilagoditi se, jer će se svijet i tehnologije nastaviti mijenjati. Vaša sposobnost prilagodbe i fleksibilnost bit će vaši najveći saveznici. Konačno, nikada ne zaboravite važnost brige o vlastitom zdravlju i dobrobiti. U ovom turbulentnom vremenu kada se sve više govori o sindromu sagorijevanja kod medicinskih sestara morate brinuti za sebe i naći ravnotežu između posla i privatnog života. Tako ćete moći ne samo pomoći drugima, već i uživati u plodovima svog truda i rada. Težite biti svjetlo u životima onih kojima pomažete, inspirirajte i motivirajte ljude oko sebe, i zapamtite da male stvari čine veliku razliku.