Stručna praksa

Za sva pitanja u vezi stručne prakse studenti mogu kontaktirati voditelje stručne prakse na e-mailove:
miroslav.horvatic@unin.hr, matija.mikac@unin.hr, dunja.srpak@unin.hr, ivan.sumiga@unin.hr