Rezultati pretrage
str. 1/278

Doc. dr. sc. Petar Kurečić pozvani autor u časopisu Revista ORBE

Istraživanje društvenih pokreta i njihove uloge u suvremenom svijetu, kojim se među ostalim objektima istraživanja bavi profesor sa Sveučilišta Sjever Petar Kurečić, rezultiralo je pozivom za sudjelovanje u posebnom broju znanstvenog časopisa Revista ORBE (ISSN 2183-7511), kojeg izdaje Udruženje mladih istraživača geopolitike iz Portugala (Associação Juvenil de Compreensão Geopolítica, YAGU).

Broj časopisa Revista ORBE „Geopolitica & Movimentos Sociais“ („Geopolitics and Social Movements“) od prosinca 2016. g. donosi dva pozvana članka. Članak Gertjana Dijkinka (autora čuvene knjige iz domene istraživanja geopolitičkih vizija i diskursa „National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain“) naslovljen „Geopolitics and Changing Values“, s kulturno-antropološkog gledišta donosi pregled vrijednosti koje se mijenjaju i odgovora koje na ove promjene daje geopolitika. Članak Petra Kurečića „Social Movements and Neoliberal Geopolitics“ bavi se razotkrivanjem totalitarnog karaktera neoliberalne geopolitike i ulogom društvenih pokreta u borbi protiv iste.
Člancima se može pristupiti putem sljedećeg linka: https://issuu.com/orbe-mensal/docs/orbe-dezembro-2016

Oglašava se

Javna obrana Diplomskog rada studenata

  • Šmerek Tea
  • Levačić Neven
  • Roginek Mladen
  • Muzić Silvia
  • Ivanušić Marijana
Prilozi
  • Kategorija: pe

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenta

  • Rafaj Tomislav
Prilozi
  • Kategorija: et

Stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Sjever za ak. god. 2016./2017.,bez provođenja natječaja

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Sjever od 17. ožujka 2017. (KLASA: 602-04/17-02/02, UR.BROJ: 2137-0336-09-17-6) Sveučilište Sjever provodi stipendiranje uspješnih redovitih studenata kako slijedi:
KATEGORIJA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA - stipendije za redovite studente koji su zadovoljili kriterij uspješnosti studiranja (stečeno najmanje 55 ECTS-a u prethodnoj akademskoj godini), bez provođenja natječaja

Poziv za volontiranje na Danu otvorenih vrata Sveučilišnog centra Koprivnica

Dragi studenti,

Ured za potporu studentima, razvoj karijera (Alumni) i cjeloživotno učenje poziva sve zainteresirane da se prijave za volontiranje na Danu otvorenih vrata, koje će se održati u Sveučilišnom centru Koprivnica, 31. ožujka 2017. od 11-17 sati.

Ukoliko ste spremni aktivno se uključiti te svojim radom, znanjem i vještinama doprinijeti uspješnom održavanju još jednog Dana otvorenih vrata, molimo vas da se prijavite najkasnije do 24.03. (petak), putem obrasca na linku: https://goo.gl/forms/OKteP5OcMddvexe22.

Pokažimo učenicima, njihovim roditeljima i zainteresiranoj javnosti kakav je Život na Sjeveru!

Unaprijed vam se zahvaljujemo na prijavi!

Poziv na gostujuće predavanje Roberta Knjaza

Dragi studenti i nastavnici,

pozivamo vas na gostujuće predavanje poznatog TV voditelja i autora Roberta Knjaza pod nazivom Inovativne TV forme koje će se održati u srijedu, 29. ožujka 2017. godine u 15 sati u Sveučilišnom centru Koprivnica u dvorani A01.

Vidimo se!

Sveučilište Sjever suorganizator "10. međunarodnog kongresa o hemodinamskom monitoriranju"

U organizaciji Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu Hrvatkog lječničkog zbora dana 25.02.2017. održan je 10. međunarodni kongres o hemodinamskom monitoriranju.
Ovaj kongres su zajednički organizirali HDIM i Sveučilište Sjever, Odjel za biomedicinske znanosti na inicijativu prof.dr.sc. Ine Husedžinovića, predsjednika Vijeća područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva te nositelja kolegija „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“. Predavanjima je prisustvovalo 140 polaznika, a mladi kolege i studenti bili su oslobođeni kotizacije.
Najistaknutiji stručnjaci iz anestezije i intenzivne medicine osim Hrvatske bili su iz Austrije, Italije, Mađarske, Engleske, Njemačke,Belgije,Makedonije, Slovenije, BiH te Srbije.

Galerija
Rezultati pretrage
page 1/278