Rezultati pretrage
str. 1/259

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenta

 • Jašarević Tea
Prilozi
 • Kategorija: tgl

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenta

 • Knez Sanja
 • Dušak Izabela
Prilozi
 • Kategorija: ses

Oglašava se

Javne obrane završnog rada

 • Kategorija: nov

Proces zdravstvene njege - sem. gr. C

Obavještavaju se studenti da se 13.01.2017. seminari za grupu C neće održati. Nadoknada seminara će biti 18.01.2017. od 16:30 u UNIN1-2.

 • Kategorija: ses

Radionica "Pripreme za polaganje ispita - brzo učenje" - Novi termini

U organizaciji Ureda za potporu studentima, razvoj karijera (Alumni) i cjeloživotno učenje, održati će se radionice  “Pripreme za polaganje ispita - brzo učenje”. S obzirom da se bliže ispitni rokovi, cilj radionica je upoznati studente kako upotrebom mentalnih mapa i mnemotehnika proces učenja učiniti kraćim, ali efikasnijim. Zbog vremenskih neprilika, radionicama su promijenjeni termini.

Novi termini:

 • Sveučilišni centar Varaždin
  • petak, 20. siječnja 2017. od 11.00-14.00 sati
 • Sveučilišni centar Koprivnica
  • srijeda, 25. siječnja 2017. od 11.00-14.00 sati

Voditeljica radionice: Jelena Ivelić, dipl. učit. duhovnosti

Prijave za radionicu na e-mail: tanja.jaksic@unin.hr. U prijavi naznačiti osobne podatke i studij.

Oglašava se

Javna obrana završnog rada

Studentica: Sandra Biček

Mentor: doc.dr.sc. Magdalena Najbar-Agičić

Kolegij: Povijest novinarstva

Tema: Tisak češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Očuvanje kulture na stranicama tjednika "Jednota"

Obrana će se održati u srijedu 18.01.2017, u 12:00 sati u A216.

 • Kategorija: nov

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenata

 • Balog Dijana
 • Horvat Jelena
Prilozi
 • Kategorija: ses
Rezultati pretrage
page 1/259