Prof.dr.sc. Ante Čikić: Sveučilište Sjever je brzo izraslo u svim segmentima i svoju mladost je pretvorilo u respektabilnu prepoznatljivost temeljenu na radu, razvoju i postignućima

Odjel mehatronike jedan je od najmlađih odjela na Sveučilištu Sjever, a prva generacija studenata preddiplomskog stručnog studija mehatronike upisana je akademske 2018./2019. godine.  Tijekom studija studenti stječu stručna znanja i vještine iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatičke tehnologije i automatizacije, uključivog poznavanja novih materijala i tehnologija te praktična modeliranja i simuliranja, konstruiranja i optimiranja različitih mehatroničkih elemenata i procesa korištenjem suvremenih inženjerskih alata. . Široki profil profesora dokazanih kroz znanstvena istraživanja i stručnoj djelatnosti te korištenjem naprednih informatičkih alata omogućuju studentima stjecanje znanja i vještina, ali i brže usvajanje prenesenog praktičnog iskustva što je veoma važno za brže prilagođavanje i rješavanje zadataka u praksi nakon završetka studija mehatronike.

Razgovarali smo s pročelnikom Odjela za mehatroniku prof.dr.sc. Antom Čikićem, redovitim profesorom i znanstvenim savjetnikom iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo. Prof.dr.sc. Čikić sudjelovao je u osmišljavanju, izradi elaborata i ustrojavanju preddiplomskog stručnog studija Mehatronika te diplomskog studija Strojarstvo na Sveučilištu Sjever.

Vaš Odjel jedan je od najmlađih na Sveučilištu Sjever. Koliko imate studenata i kakvi su daljnji planovi razvoja odjela?

Organizacija i izvedba stručnog studija mehatronike prati najviše stručne i pedagoške standarde. Na Sveučilištu Sjever studij mehatronike zadržava i kontinuirano unaprjeđuje praktične (primjenjive, projektne) i eksperimentalne metode i načine izvedbe nastave svih komponenti mehatronike (strojarstvo, elektrotehnika, automatizacija, informatička tehnologija, materijali i tehnologija) kao glavne oslonce i pokretače zapošljivosti, uspješnosti i razvoja inženjera mehatronike. To nam omogućuje kadrovski potencijal (nastavnici i profesori, vanjski suradnici) i operativne mogućnosti suvremenih laboratorija maksimalnog tehničkog i tehnološkog dosega za robotiku, pneumatiku i hidrauliku te laboratorija za elemente strojeva, laboratorija za materijale, laboratorija za toplinsku obradu, laboratorija za strojarske tehnologije, laboratorij za 3D oblikovanje (3D skeniranje i printanje), laboratorij za mjeriteljstvo i strojarsku dijagnostiku, laboratoriji za modeliranje i simuliranje, laboratorije za elektrotehniku i elektroniku itd. Kroz dosadašnje tri generacije preddiplomski stručni studij mehatronike pohađa više od 80 pretežito redovitih studenata.

Za razliku od nekih drugih visokih učilišta na kojima se izvode studiji mehatronike, ključne komponente interdisciplinarnog sadržaja podjednako ćemo razvijati i unaprjeđivati bez umanjivanja kvalitete ili smanjivanja pojedinog sadržaja koji su neophodni inženjerima mehatronike. Započetom realizacijom povećanja prostornih kapaciteta naši laboratoriji prerasti će u „tvornički automatizirani kompleks“ što će omogućiti studiranje kroz svakodnevni radni proces jedinstven u visokom obrazovanju u tehničkom području.

Naši inženjeri svih struka i budući inženjeri mehatronike odmah se zapošljavaju nakon završetka studija izravno u svojoj struci, ali istovremeno imaju otvorenu mogućnost nastavka diplomskih studija na Sveučilištu Sjever u odgovarajućem polju tehničkih znanosti. Brzi razvoj odjela mehatronike temelji se na vrlo vrijednim studentima, motiviranim asistentima i profesorima, vanjskim suradnicima iz gospodarstva i visokog obrazovanja, a nadasve izvrsnoj suradnji sa svim srodnim odjelima te velikim angažmanom i razumijevanjem uprave i vodstva Sveučilišta Sjever.

S obzirom na specifična vremena po pitanju provođenja nastave, možete li nam reći kako se Vaš Odjel prilagodio cjelokupnom nastavnom procesu?

Sveučilište Sjever, uključivo i Odjel za mehatroniku vrlo brzo i veoma uspješno se prilagodio na izvedbu nastave  izvanrednim okolnostima pandemije Covid-19, koja je na početku bila u potpunosti online, a sada prema kombiniranom modelu. Kvalitetnom organizacijom i uspješnom koordinacijom te prenošenjem informacija, tehničkih preporuka i svih izvedbenih detalja od uprave preko pročelnika, informatičke podrške, profesora pa do studenata svi oblici online i kombinirane nastave su uspostavljeni s maksimalno mogućim učincima. Ovakav način izvedbe nastave možda je dijelom pogodovao izvanrednim studentima, ali je od svih studenata iziskivao  veći napor, više aktivnosti uz nešto sporije savladavanje gradiva, posebno onih cjelina koje se povezuju koristeći prethodna znanja i vještine, što je naglašeno u tehničkom području. Ipak je kontaktna nastava i komunikacija student – nastavnik nenadoknadiva i najnaprednijim tehnološkim dostignućima i alatima stoga smo pokušali, koliko su mjere dozvoljavale, što više vježbi i seminara održati kontaktno, u prostorima Sveučilišta uz strogo pridržavanje svih mjera.

Kako su Vaši studenti zadovoljni s nastavom i nastavnim sadržajima, dobivate li od njih povratne informacije?

Studenti mehatronike su u cjelini zadovoljni s nastavom i nastavnim sadržajima uz primjedbu nešto većeg opterećenja po većini kolegija. Njihove primjedbe i sugestije su najčešće organizacijske i izvedbene naravi (prilagođavanje rasporeda, rokovi izrade zadataka, dinamika i izvedba vježbi,…) i mi ih maksimalno uvažavamo. Kroz online nastavu razvili smo uspješnu komunikaciju i suradnju i postigli zavidnu funkcionalnu održivost.

Prednosti i nedostaci online izvođenja nastave na studiju mehatronike?  Na koji način provjeravate usvojeno znanje studenata?

Većina tehničkih studija pa i mehatronika su takvi studiji gdje studenti većinom nešto artikuliraju ili vješto rukama rade, bilježe ili stvaraju vođeni promišljanjem ili percepcijom nečega. Stoga je veoma teško i nezahvalno iznositi prednosti i nedostatke online nastave na studiju mehatronike, a da se detaljnije ne analiziraju i drugi parametri kao što su samostalnost u radu, razlikovanje i postizanje učinaka studiranja i/ili učenja, aktivno ili pasivno sudjelovanje u nastavi u realnom vremenu, socijalizacija i komunikacija studenata i nastavnika, razmjena iskustava, itd.

Prednosti bi mogle biti manji troškovi putovanja i lakše usklađivanje s zaposlenjem i radnim vremenom (izvanredni studenti), fleksibilniji dnevni raspored obveza i aktivnosti i tome slično. Za studente mehatronike i druge studije iz STEM područja nedostaci se manifestiraju kroz sporije usvajanje znanja i vještina, veća je količina zadataka koja opterećuje studente (nužna zbog savladavanja i vrednovanja gradiva – ishodi učenja) i time se sporije učvršćuje stečeno znanje i vještine, podložnije je bržem potiskivanju itd.

Sveučilište Sjever jedno je od najmlađih sveučilišta u Hrvatskoj. Smatrate li navedeno kao prednost, ili? Kakva je suradnja Vašeg Odjela i drugih Odjela na Sveučilištu?

Sveučilište Sjever je jedno od najmlađih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, ali po svojim ustrojbenim, organizacijskim, materijalnim, kadrovskim, znanstvenim i stručnim postignućima, broju i razinama studijskih programa, broju i interesu studenata te širini i dubini suradnje s nizom sveučilišta i visokoobrazovnih ustanova u našoj zemlji i inozemstvu sa sigurnošću se može konstatirati da je veoma respektabilno i napredno sveučilište s velikim razvojnim mogućnostima. Sveučilište Sjever ima velike prednosti ali i obvezu, ne samo na području sjeverozapadne Hrvatske već i šire jer postaje okosnica obrazovanja stručnjaka prvenstveno iz STEM područja. Jačanjem izravne suradnje s gospodarstvom postiže se još veća stabilnost, održivost i stalni tehnološki napredak.

Odjel mehatronike kontinuirano i vrlo uspješno surađuje s drugim Odjelima Sveučilišta posebno s Odjelima strojarstva, elektrotehnike, logistike, prehrambene tehnologije i odsjekom proizvodnog strojarstva. Posebno je izražena suradnja kroz djelomično integriranu nastavu, izvedbu vježbi, korištenjem laboratorija, sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima, osmišljavanju inovativnih edukacijskih materijala, provedbi izbora u nastavna i znanstveno nastavna zvanja, završnim i diplomskim radovima, studentskim radovima i aktivnostima itd.  Kroz sve oblike suradnje izraženo je razumijevanje nastavnika i profesora svih odjela uz punu uključenost i odgovornost pročelnika odjela i odsjeka i uprave Sveučilišta.

Po Vašem mišljenju, u čemu se Sveučilište Sjever razlikuje od ostalih sveučilišta?

Sveučilište Sjever je izraslo veoma brzo u svim segmentima i svoju mladost je pretvorilo u respektabilnu prepoznatljivost temeljenu na radu, razvoju i postignućima. S nizom različitih studijskih programa Sveučilište Sjever je homogeno, ali istovremeno po Odjelima samostalno i kreativno, što ga čini veoma dinamičnim. Vidljiva je fleksibilnost i motiviranost među studentima i profesorima svih zvanja, životnog i radnog iskustva. Profesori svih tehničkih, biomedicinskih i društvenih struka te umjetničke djelatnosti i različitih znanstvenih specijalnosti dobro surađuju i međusobno se nadopunjuju posebno u rješavanju interdisciplinarnih problema i zadataka studenata, znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata. Uprava sveučilišta snažno potiče i doprinosi razvoju i opremanju svih odjela u cilju povećanja kvalitete izvedbe svih studijskih programa, znanstvenih i stručnih istraživanja, povećanja produktivnosti i učinkovitosti  studenata. Izražena je kolegijalnost i prijateljski odnos među svim djelatnicima sveučilišta.

Izvodi li se studij mehatronike na nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj? Koja će kompetentna znanja vaši studenti steći u odnosu na druge slične ili iste studije na drugom sveučilištu?

Stručni studij mehatronike izvodi se na pet visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Studenti mehatronike na našem sveučilištu zadržati će, razvijati i unaprjeđivati sve ključne komponente interdisciplinarnog sadržaja mehatronike za razliku od studijskih programa na nekim visokim učilištima gdje se komponenta strojarstva pojednostavljuje, postupno slabi ili se marginalizira i završno umanjuje kompetencije inženjera mehatronike. Stoga, kompetencije koje će proizaći iz čvrstog interdisciplinarnog studija u stjecanju znanja i vještina s praktičnom usmjerenosti i povezanosti primarna je vrijednost inženjera mehatronike sa Sveučilišta Sjever.

Odjel za mehatroniku, iako među mlađima na Sveučilištu Sjever, ima aktivnu suradnju s realnim sektorom. Možete li nam reći s kojim tvrtkama surađujete, kakva je potražnja za stručnjacima iz mehatronike i imate li neke veće planove po pitanju suradnje s gospodarstvom?

Inženjeri mehatronike su stručnjaci koji su veoma traženi i odmah se zapošljavaju u svim granama industrije, prerađivačkim i procesnim sustavima, naprednim tehnologijama, energetici i drugim djelatnostima u velikim, srednjim i malim tvrtkama. Za postizanje visoke konkurentnosti i održivosti inženjera mehatronike važno je razviti i stalno nadograđivati sve komponente interdiscilinarnosti mehatronike. Na Odjelu mehatronike uz laboratorijski rad slijedi intenzivna suradnja s gospodarstvom kroz stručnu praksu i zajedničko rješavanje tehničkih problema i zadataka. Izravnom implementacijom završnih radova omogućiti će se suradnja sa nizom tvrtki (obavljeni dogovori) iz tehničkog područja bliskim strojarstvu, energetici, obnovljivim izvorima energije, elektrotehnici, automatizaciji, različitim tipovima opreme itd.

Cilj nam je u narednom periodu prilagoditi nastavni sadržaj i proces jednog ili skupinu kolegija kroz rješavanje interdisciplinarnog problema ili zadatka u gospodarskim subjektima s kojima surađujemo. Time bi budući inženjeri mehatronike povezali stečena znanja i vještine neposredno s praksom i realnim uvjetima te stekli već tijekom studija praktično iskustvo.

 Kakav profil učenika upisuje studij mehatronike i koja su predznanja potrebna za upis?

Studij mehatronike upisuju učenici nakon završene četverogodišnje srednje škole i položene državne mature pretežno tehničkih smjerova i gimnazija. Prije svega poželjno je da budući studenti izraze želju i sklonost za ovim zanimanjem veoma traženim, modernim i na vrhu liste zanimanja sadašnjosti i budućnosti. Sa sobom trebaju ponijeti neka znanja iz matematike, fizike i tehnike, a sve ono što trebamo ponoviti, prisjetiti se ili naučiti, razviti i unaprijediti tijekom studija naš je zajednički posao i put s konačnim ciljem – inženjer/ka mehatronike

I za kraj – Vaša poruka budućim studentima i poziv na Sveučilište Sjever; studij mehatronike?

Sveučilište Sjever je otvoreno za sve nas, ali mi čekamo Vas. Budite studenti mehatronike vrlo naprednog i traženog zanimanja, struke i znanosti svijeta 21. stoljeća.

Upišite i postanite inženjer/ka mehatronike i svojom ambicijom dokažite svoje kompetencije u praksi i/ili stručno i znanstveno „pokorite“ ovo područje moderne tehnike i tehnologije