Novi preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geomatika od jeseni u Sveučilišnom centru Varaždin!

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, od jeseni 2021. će se izvoditi preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geomatike. To je novi, inovativni i jedinstveni studij u Hrvatskoj iz STEM područja koji spaja tradicionalnu geodeziju sa suvremenim digitalnim tehnologijama i pristupima u geomatici. Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine te promatranjem njenog polja sile teže i geodinamičkih pojava. Geomatika je  moderna disciplina koja objedinjuje klasične geodetske metode i primjenu naprednih tehnologija zasnovanih na informatici i geoprostornim podacima.

Geomatika objedinjuje i integrira prikupljanje, analizu i upravljanje geoprostornim podacima. Temelji se na znanstvenim okvirima geodezije. Ima veliku primjenu u svakodnevnim životnim zadacima i ključna je za donošenje odluka u mnogim područjima, poput upravljanja prostorom, pametnih gradova, inteligentnih transportnih sustava, poljoprivrede, informacijskih sustava, okoliša, prirodnih nepogoda i dr. Geoprostorni podaci pružaju izvor podataka sveprisutnim sustavima umjetne inteligencije koja predstavlja osnovu za donošenje odluka u digitalnoj vladi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Tijekom šest semestara, studenti stječu temeljna znanja i vještine iz područja katastra, inženjerske geodezije, globalnih navigacijskih satelitskih sustava, fotogrametrije i daljinskih istraživanja, geoinformatike i geoinformacijskih sustava, geoinformacijske infrastrukture, upravljanja zemljištem i prostorom, primjene laserskog skeniranja, kartografije, projektiranja prometnica i hidrografske izmjere. Studijski program je interdisciplinaran što omogućava studenticama i studentima stjecanje znanja iz drugih struka, ponajprije graditeljstva, prometa i okoliša. Nastavnici i suradnici Sveučilišta Sjever imaju dugogodišnje iskustvo i znanje u područjima kolegija na kojima drže nastavu a pristup s puno praktičnog rada i projektno orijentiranog studija daje dodatnu vrijednost pri stjecanju potrebnih vještina i kompetencija. Moderni instrumentarij i oprema, softveri, suvremeno opremljene predavaonice i računaonice, kompetencije i znanje nastavnika osiguravaju visoku kvalitetu izvođenja studija.

Nakon završenog preddiplomskog studija, studenti/ce su osposobljeni za rad u geodetskim i (geo)informatičkim tvrtkama, građevinskim tvrtkama, interdisciplinarnim timovima, tijelima javne vlasti i raznim drugim institucijama koje se u svojim poslovnim procesima oslanjaju na geoprostorne podatke. Važno je naglasiti da će studenti/ce koji završe ovaj preddiplomski sveučilišni program biti osposobljeni brže odgovoriti na dinamične potrebe tržišta rada, pridonoseći konkurentnosti i fleksibilnosti pojedinca na tržištu rada te razvoju realnog sektora.

Završeni student/ica osim što je osposobljen za brzo i efikasno uključenje u raznolike praktične zadatke i usluge iz područja geodezije, geomatike odnosno zemljišne administracije, dobiva visokokvalitetne temelje primjenjivih znanja s kojima može pouzdano i kvalitetno nastaviti put studiranja na domaćim i EU studijima.

Više informacija o studiju pročitajte na https://www.unin.hr/opce-informacije-gig/  te pogledajte video - https://www.youtube.com/watch?v=pNwxVv2nsMU

Svi zainteresirani mogu se na novi studij prijaviti na web stranici Postani student (postani-student.hr).