Novi preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika od jeseni u Đurđevcu!

Od jeseni se na Sveučilištu Sjever kreće novi preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika!  Studij se izvodi na dislociranoj lokaciji Sveučilišta Sjever u Đurđevcu (zgrada poslovnog centra), Trg sv. Jurja 1, a osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja.

Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s visokim zahtjevima u industriji, trgovini i javnom sektoru. Studenti ovoga studija naučit će identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, naučit će prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna, proizvodnje, marketinga, zahtjeva korisnika i zahtjeva proizvodnog procesa. Pripremit će se za prilagodbu promjenama tehnologije i novih tehnika, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja. Studenti će također uočiti važnost inženjerskih aktivnosti i utjecaj kojeg one imaju na cjelokupni život i okolinu, pri čemu moraju pokazati visoka moralna i etička načela pri rješavanju inženjerskih zadataka.

Završeni stručnjaci preddiplomskog studija računarstva i informatike steći će sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove:

 • Specifikacija, dizajn i implementacija računalnih sustava;
 • Instaliranje, primjena i održavanje uobičajenih operacijskih sustava, programske i sklopovske podrške;
 • Sposobnost objektnog programiranja;
 • Primjena načela naprednih komunikacijskih tehnologija na dizajn i implementaciju širokog područja računalnog inženjerstva;
 • Efikasna primjena alata za konstruiranje i dokumentiranje sklopovlja i sistemskih programa;
 • Razvoj grafičkih i dijaloških korisničkih sučelja;
 • Konfiguracija i primjena standardnih svojstava i funkcija u sustavima baza podataka;
 • Primjena programskih jezika više razine;
 • Kreiranje i održavanje Internet Web prezentacija primjenom standardnih alata i web funkcija;
 • Implementacija ulazno/izlaznog programiranja pomoću standardnih protokola i sabirničkih sustava, koji se primjenjuju u upravljačkim sustavima;
 • Dizajniranje osnovnih digitalnih sklopova i sustava;
 • Sudjelovanje u dijelu razvoja kompleksnog računalnog programa;
 • Poznavanje načela digitalnog procesiranja signala;
 • Poznavanje procesa i mehanizama u umrežavanju računala, kao i uloge mrežnog administratora.

Mogućnosti razvoja karijere 

Znanja i vještine stečene tijekom preddiplomskog studija računarstva i informatike osposobljavaju studente za nastavak diplomskog studija na srodnim Diplomskim studijima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Nadalje, tržište rada u lokalnoj zajednici, Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu ima stalnu i rastuću potrebu za stručnjacima računarstva i informatike te pruža velike mogućnosti zapošljavanja. Po završetku studija sa stečenim znanjem studenti se mogu zaposliti u industriji, računalnim i komunikacijskim tvrtkama, obrazovanju, uslužnim djelatnostima itd. Gotovo da nema sredine gdje stručnjak koji završi ovaj preddiplomski studij ne bi mogao s uspjehom raditi.

Više informacija o uvjetima za upis na studij
Sve dodatne informacije u vezi studija možete dobiti na email: racunarstvo.informatika@unin.hr