Prof.dr.sc. Ante Čikić: „Sveučilište Sjever je brzo izraslo u svim segmentima i svoju mladost je pretvorilo u respektabilnu prepoznatljivost temeljenu na radu, razvoju i postignućima.“

Pročelnik jednog od najmlađih Odjela na Sveučilištu Sjever; Odjela za mehatroniku prof.dr.sc. Ante Čikić redoviti je profesor i znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo. Sudjelovao je u osmišljavanju, izradi elaborata i ustrojavanju novog preddiplomskog stručnog studija Mehatronika te diplomskog studija Strojarstvo na Sveučilištu Sjever. Osnivač i član je Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS). Mentor je preko 50 završenih studenata preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo. Za inovacijski projekt nagrađen je zlatnom kunom  2011. godine (kategorija inovacija).

S pročelnikom smo razgovorali o preddiplomskom stručnom studiju mehatronika, daljnjem razvoju Odjela, suradnji s realnim sektorom i ostalim zanimljivostima. Pročitajte u nastavku.

 Vaš Odjel jedan je od najmlađih na Sveučilištu Sjever. Koliko imate studenata i kakvi su daljnji planovi razvoja odjela?

Ustrojem i organizacijom Sveučilišta Sjever oformljen je Odjel mehatronike, a prva generacija studenata preddiplomskog stručnog studija mehatronike upisana je akademske 2018./2019. godine. Kroz dosadašnje dvije generacije stručni studij mehatronike pohađa i studira 75 pretežito redovitih studenata. Tijekom studija studenti stječu stručna znanja i vještine iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatičke tehnologije i automatizacije uključivo poznavanje novih materijala i tehnologija te praktična modeliranja i simuliranja, konstruiranja i optimiranja različitih mehatroničkih elemenata i procesa korištenjem suvremenih inženjerskih alata. Organizacija i izvedba stručnog studija mehatronike prati najviše stručne i pedagoške standarde. Široki profil profesora dokazanih kroz znanstvena istraživanja i stručnoj djelatnosti te korištenjem naprednih informatičkih alata omogućuju studentima stjecanje znanja i vještina, ali i brže usvajanje prenesenog praktičnog iskustva što je veoma važno za brže prilagođavanje i rješavanje zadataka u praksi nakon završetka studija mehatronike.

Na Sveučilištu Sjever studij mehatronike će u cijelosti zadržati i kontinuirano unaprjeđivati praktične (primjenjive, projektne) i eksperimentalne metode i načine izvedbe nastave svih komponenti mehatronike (strojarstvo, elektrotehnika, automatizacija, informatička tehnologija, materijali i tehnologija) kao glavne oslonce i pokretače zapošljivosti, uspješnosti i razvoja inženjera mehatronike. To nam omogućuje kadrovski potencijal (nastavnici i profesori, vanjski suradnici) i operativne mogućnosti suvremenih laboratorija maksimalnog tehničkog i tehnološkog dosega za robotiku, pneumatiku i hidrauliku te laboratorija za elemente strojeva, laboratorija za materijale, laboratorija za toplinsku obradu, laboratorija za strojarske tehnologije, laboratorij za 3D oblikovanje (3D skeniranje i printanje), laboratorij za mjeriteljstvo i strojarsku dijagnostiku, laboratoriji za modeliranje i simuliranje, laboratorije za elektrotehniku i elektroniku itd.

Za razliku od nekih drugih visokih učilišta na kojima se izvode studiji mehatronike, ključne komponente interdisciplinarnog sadržaja podjednako ćemo razvijati i unaprjeđivati bez umanjivanja kvalitete ili smanjivanja pojedinog sadržaja koji su neophodni inženjerima mehatronike.

Započetom realizacijom povećanja prostornih kapaciteta naši laboratoriji prerasti će u „tvornički automatizirani kompleks“ što će omogućiti studiranje kroz svakodnevni radni proces jedinstven u visokom obrazovanju u tehničkom području.

Naši inženjeri svih struka i budući inženjeri mehatronike odmah se zapošljavaju nakon završetka studija izravno u svojoj struci, ali istovremeno imaju otvorenu mogućnost nastavka diplomskih studija na Sveučilištu Sjever u odgovarajućem polju tehničkih znanosti. Brzi razvoj odjela mehatronike temelji se na vrlo vrijednim studentima, motiviranim asistentima i profesorima, vanjskim suradnicima iz gospodarstva i visokog obrazovanja, a nadasve izvrsnom suradnjom sa svim srodnim odjelima te velikim angažmanom i razumijevanjem uprave i vodstva Sveučilišta Sjever.

S obzirom na veoma specifična vremena po pitanju provođenja nastave, možete li nam reći kako se Vaš Odjel prilagodio cjelokupnom nastavnom procesu koji se u potpunosti izvodi online, beskontaktnim putem?

Sveučilište Sjever uključivo i Odjel za mehatroniku vrlo brzo i veoma uspješno se prilagodio na izvedbu nastave online u izvanrednim okolnostima pandemije Covid-19. Kvalitetnom organizacijom i uspješnom koordinacijom te prenošenjem informacija, tehničkih preporuka i svih izvedbenih detalja od uprave preko pročelnika, informatičke podrške,  profesora do studenata svi oblici online nastave su uspostavljeni s maksimalno mogućim učincima. U veoma kratkom periodu preko 95% nastave (predavanje, vježbe, seminari,…) održavalo se u realnom vremenu sukladno rasporedu, a na Odjelu mehatronike gotovo 100% nastave. Veoma opsežnom anketom studenti su izvedbu online nastave i nastavnike ocijenili vrlodobrom ocjenom. Ovaj način izvedbe nastave možda je dijelom pogodovao izvanrednim studentima, ali je od svih studenata iziskivao  veći napor, više aktivnosti uz nešto sporije savladavanje gradiva, posebno onih cjelina koje se povezuju koristeći prethodna znanja i vještine, što je naglašeno u tehničkom području. Ipak je kontaktna nastava i komunikacija student – nastavnik nenadoknadiva i najnaprednijim tehnološkim dostignućima i alatima.

Kako su Vaši studenti zadovoljni s nastavom i nastavnim sadržajima, dobivate li od njih povratne informacije?

Studenti mehatronike su u cjelini zadovoljni s nastavom i nastavnim sadržajima uz primjedbu nešto većeg opterećenja po većini kolegija. Njihove primjedbe i sugestije su najčešće organizacijske i izvedbene naravi (prilagođavanje rasporeda, rokovi izrade zadataka, dinamika i izvedba vježbi,…) i mi ih maksimalno uvažavamo. Kroz online nastavu razvili smo uspješnu komunikaciju i suradnju i postigli zavidnu funkcionalnu održivost. Dojam je da bi se postigla još veća učinkovitost (prema interesu i mogućnostima studenata) u neposrednom kontaktu i radu.

Prednosti i nedostaci online izvođenja nastave na studiju mehatronike? Mislite li da online pristupom možda gubite na kvaliteti studija? Na koji način provjeravate usvojeno znanje studenata?

Većina tehničkih studija pa i mehatronika su takvi studiju gdje studenti većinom nešto artikuliraju ili vješto rukama  rade, bilježe ili stvaraju vođeni promišljanjem ili percepcijom nečega. Stoga je, veoma teško i nezahvalno iznositi prednosti i nedostatke online nastave na studiju mehatronike, a da se detaljnije ne analiziraju i drugi parametri kao što su samostalnost u radu, razlikovanje i postizanje učinaka studiranja i/ili učenja, aktivno ili pasivno sudjelovanje u nastavi u realnom vremenu, socijalizacija i komunikacija studenata i nastavnika, razmjena iskustava, izloženost zasićenju ponavljanja postupaka i radnji, itd.

Prednosti bi mogle biti: manji su troškovi putovanja i lakše usklađivanje s zaposlenjem i radnim vremenom (izvanredni studenti), fleksibilniji dnevni raspored obveza i aktivnosti i tome slično. Za studente mehatronike i druge studije iz STEM područja nedostaci se manifestiraju kroz sporije usvajanje znanja i vještina, veća je količina zadataka koja opterećuje studente (nužna zbog savladavanja i vrednovanja gradiva – ishodi učenja) i time se sporije učvršćuje stečeno znanje i vještine, podložnije je bržem potiskivanju itd.

Stečeno znanje studenata provjeravamo pismeno i usmeno preko LMS platforme i videokonferencijskih platformi (google meet, zoom,…) koristeći različite vrlo domišljate načine, da prikazano znanje studenata bude što realnije i objektivnije ne samo sa aspekta ocjenjivanja već stvarnog individualnog usvojenog znanja.

Sveučilište Sjever najmlađe je sveučilište u Hrvatskoj. Smatrate li navedeno kao prednost, ili? Kakva je suradnja Vašeg Odjela i drugih Odjela na Sveučilištu?

Sveučilište Sjever jest najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj, ali po svojim ustrojbenim, organizacijskim, materijalnim, kadrovskim, znanstvenim i stručnim postignućima, broju i razinama studijskih programa, broju i interesu studenata te širini i dubini suradnje s nizom sveučilišta i visokoobrazovnih ustanova u našoj zemlji i inozemstvu, sa sigurnosti se može konstatirati da je veoma respektabilno i napredno sveučilište s velikim razvojnim mogućnostima. Sveučilište Sjever ima velike prednosti ali i obvezu, ne samo na području sjeverozapadne Hrvatske već i šire jer postaje okosnica obrazovanja stručnjaka prvenstveno iz STEM područja. Jačanje izravne suradnje s gospodarstvom postiže se još veća stabilnost, održivost i stalni tehnološki napredak.

Odjel mehatronike kontinuirano i vrlo uspješno surađuje s drugim Odjelima Sveučilišta posebno s Odjelima strojarstva, elektrotehnike, logistike, prehrambene tehnologije i odsjekom proizvodnog strojarstva. Posebno je izražena suradnja kroz djelomično integriranu nastavu, izvedbu vježbi, korištenjem laboratorija, sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima, osmišljavanju inovativnih edukacijskih materijala, provedbi izbora u nastavna i znanstveno nastavna zvanja, završnim i diplomskim radovima, studentskim radovima i aktivnostima itd.  Kroz sve oblike suradnje izraženo je razumijevanje nastavnika i profesora svih odjela uz punu uključenost i odgovornost pročelnika odjela i odsjeka i uprave Sveučilišta.

Po Vašem mišljenju, u čemu se Sveučilište Sjever razlikuje od ostalih sveučilišta?

Sveučilište Sjever je izraslo veoma brzo u svim segmentima i svoju mladost je pretvorilo u respektabilnu prepoznatljivost temeljenu na radu, razvoju i postignućima. Sa nizom različitih studijskih programa Sveučilište Sjever je homogeno, ali istovremeno po Odjelima samostalno i kreativno, što ga čini veoma dinamičnim. Vidljiva je fleksibilnost i motiviranost među studentima i profesorima svih zvanja, životnog i radnog iskustva. Profesori svih tehničkih, biomedicinskih i društvenih struka te umjetničke djelatnosti i različitih znanstvenih specijalnosti dobro surađuju i međusobno se nadopunjuju posebno u rješavanju interdisciplinarnih problema i zadataka studenata, znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata. Uprava sveučilišta snažno potiće i doprinosi razvoju i opremanju svih odjela u cilju povećanja kvalitete izvedbe svih studijskih programa, znanstvenih i stručnih istraživanja, povećanja produktivnosti i učinkovitosti  studenata. Izražena je kolegijalnost i prijateljski odnos među svim djelatnicima sveučilišta.

Izvodi li se studij mehatronike na nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj? Koja će kompetentna znanja vaši studenti steći u odnosu na druge slične ili iste studije na nekom drugom sveučilištu?

Stručni studij mehatronike izvodi se na pet visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Studenti mehatronike na našem sveučilištu zadržati će, razvijati i unaprjeđivati sve ključne komponente interdisciplinarnog sadržaja mehatronike za razliku od studijskih programa na nekim visokim učilištima gdje se komponenta strojarstva pojednostavljuje, postupno slabi ili se marginalizira i završno umanjuje kompetencije inženjera mehatronike. Stoga, kompetencije koje će proizaći iz čvrstog interdisciplinarnog studija u stjecanju znanja i vještina s praktičnom usmjerenosti i povezanosti primarna je vrijednost inženjera mehatronike sa Sveučilišta Sjever.

Kada ste došli na Sveučilište Sjever i zašto? Možete li ukratko ispričati Vaš profesionalni put prije Sveučilišta Sjever?

Više od deset godina sam vanjski suradnik Sveučilišta Sjever, a radni odnos sam zasnovao 2017. godine.  Razlog mog dolaska na Sveučilište Sjever su razvijeni izvrsni kolegijalni i profesionalni odnosi i suradnja na svim razinama ustanove, otvorene maksimalne mogućnosti razvoja odjela, stručne i znanstvene djelatnosti. Izrazito brzi razvoj i postignuća sveučilišta omogućuju svima i meni osobno nesmetani prijenos profesionalnog stručnog i znanstvenog iskustva. Sudjelovao sam u osmišljavanju, izradi elaborata i ustrojavanju novog preddiplomskog stručnog studija Mehatronika te diplomskog studija Strojarstvo na Sveučilištu Sjever. Sada obnašam dužnost pročelnika Odjela za mehatroniku na Sveučilištu Sjever te se i dalje zalažem za što veću kvalitetu ovog studijskog programa, na čemu ćemo raditi konstantno.

Diplomirao sam, magistrirao i doktorirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 1981. godine do danas u svojstvu odgovornog projektanta-ovlaštenog inženjera, voditelja projekta i rukovoditelja bavi se projektiranjem složenih energetskih, termotehničkih, procesno – tehnoloških postrojenja i instalacija te primjenjivih istraživačko – razvojnih i investicijskih projekata u našoj zemlji i inozemstvu. U duljem vremenskom periodu vanjski je suradnik Tehničkog centra za drvo – Zagreb i Duhanskog instituta – Zagreb na izradi inovacijskih i naprednih tehničkih rješenja iz energetike i termotehnike u procesno tehnološkim sustavima i industrijskim postrojenjima. Višegodišnji je povremeni razvojni konzultant tvrtki iz Italije, Južne Koreje, Škotske, Slovenije i Poljske iz područja uže specijalnosti te znanstvenog i stručnog djelovanja. Izradio je preko 600 projekata u našoj zemlji i inozemstvu (Slovenija, Austrija, Italija, Slovačka, BiH, Srbija, Poljska, Rusija,…) iz područja stručnog i znanstvenog djelovanja. Od srpnja 2008. godine do rujna 2016. godine obnašao sam i funkciju dekana Visoke tehničke škole u Bjelovaru. Aktivan sam i dugogodišnji predavač na seminarima  stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva HKIS. U duljem vremenskom periodu obnašao sam niz funkcija u HKIS.  Član sam niza domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja.

Autor i koautor sam preko 160 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu, zbornicima radova sa znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih skupova, te pet knjiga i dva udžbenika. Nositelj sam i izvodim nastavu iz niza predmeta iz područja energetike, termotehnike, procesno – energetskog strojarstva i obnovljivih izvori energije  (SVSJ, SFSB, FS-UNM, VUSB). Aktivan sam sudionik na domaćim i međunarodnom znanstveno – istraživačkim projektima. Također, autor sam u nekoliko studija iz područja termoenergetike i štednje energije  industriji te više projekata iz područja obnovljivih izvora energije (biomasa, sunčeva energija). Primjenjujem  rezultate vlastitih istraživanja i pokusnih mjerenja u svojem sadašnjem radu, posebno ih prenosim studentima u svojim predavanjima.

Hobija imam nekolika, a neki od najdražih su mi čitanje (geografija, povijest, mitologija starih naroda, moreplovci i otkrića, biotehnička dostignuća i energija,…), kvizovi (aktivno javno sudjelovanje) te nogomet (aktivno – rekreativno.)

Odjel mehatronika, iako među mlađima na Sveučilištu Sjever, ima aktivnu suradnju s realnim sektorom. Možete li nam reći s kojim tvrtkama surađujete, kakva je potražnja za stručnjacima iz mehatronike i imate li neke veće planove po pitanju suradnje s gospodarstvom?

Inženjeri mehatronike su stručnjaci koji su veoma traženi i odmah se zapošljavaju u svim granama industrije, prerađivačkim i procesnim sustavima, naprednih tehnologija, energetici i drugim djelatnostima u velikim, srednjim i malim tvrtkama. Za postizanje visoke konkurentnosti i održivosti inženjera mehatronike važno je razviti i stalno nadograđivati sve komponente interdiscilinarnosti mehatronike. Na Odjelu mehatronike uz laboratorijski rad slijedi intenzivna suradnja s gospodarstvom kroz stručnu praksu i zajedničko rješavanje tehničkih problema i zadataka. Izravnom implementacijom završnih radova omogućiti će se suradnja sa nizom tvrtki (obavljeni dogovori) iz tehničkog područja bliskim strojarstvu, energetici, obnovljivim izvorima energije, elektrotehnici, automatizaciji, različitim tipovima opreme itd.

Cilj nam je u narednom periodu prilagoditi nastavni sadržaj i proces jednog ili skupinu kolegija kroz rješavanje interdisciplinarnog problema ili zadatka u gospodarskim subjektima s kojima surađujemo. Time bi budući inženjeri mehatronike povezali stečena znanja i vještine neposredno s praksom i realnim uvjetima te stekli već tijekom studija praktično iskustvo.

 Kakav profil učenika upisuje studij mehatronike i koja su predznanja potrebna za upis?

Studij mehatronike upisuju učenici nakon završene četverogodišnje srednje škole i položene državne mature pretežno tehničkih smjerova i gimnazija. Prije svega poželjno je da budući studenti izraze želju i sklonost za ovim zanimanjem veoma traženim, modernim i na vrhu liste zanimanja sadašnjosti i budućnosti. Sa sobom trebaju ponijeti neka znanja iz matematike, fizike i tehnike, a sve ono što trebamo ponoviti, prisjetiti se ili naučiti, razviti i unaprijediti tijekom studija naš je zajednički posao i put s konačnim ciljem – inženjer/ka mehatronike

I za kraj – Vaša poruka budućim studentima i poziv na Sveučilište Sjever; studij mehatronike?

Sveučilište Sjever je otvoreno za sve nas, ali mi čekamo Vas. Budite studenti mehatronike vrlo naprednog i traženog zanimanja, struke i znanosti svijeta 21. stoljeća. Upišite i postanite inženjer/ka mehatronike i svojom ambicijom dokažite svoje kompetencije u praksi i/ili stručno i znanstveno „pokorite“ ovo područje moderne tehnike i tehnologije.