Zaposlenica Sveučilišta Sjever dobitnica Dekanove nagrade

Zaposlenici Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever, mag. med.techn. Tini Cikač  dodijeljena je Dekanova nagrada za najbolji uspjeh na Sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu, u akademskoj godini 2017./2018.
Čestitamo kolegici Cikač na ovom izuzetnom postignuću!