Na Sveučilištu Sjever u sklopu razmjene nastavnog osoblja boravio dr. Andrej Cupar sa Sveučilišta u Mariboru

Sveučilište Sjever sklopilo Sporazum o međusveučilišnoj suradnji sa Fakultetom za strojništvo, Maribor

Sveučilišni centar Varaždin

Dr. Andrej Cupar, univ.dipl.ing.str. boravio je na razmjeni nastavnog osoblja u Sveučilišnom centru Varaždin na Odjelu za strojarstvo u periodu od 1. srpnja do 31. listopada. Dr. Cupar stigao je na Sveučilište Sjever primarno u sklopu programa Erasmus+ aktivnosti razmjene nastavnog osoblja. Zbog izuzetno pozitivnih iskustava i kvalitetno provedene razmjene, Sveučilište Sjever sklopilo je Sporazum za međusveučilišnu suradnju s Fakultetom za strojništvo, Sveučilište u Mariboru, matičnom ustanovom dr. Cupara, univ. dipl. ing. str., čime je razmjena produljena, te time postala prva u nizu brojnih aktivnosti koje su navedenim Sporazumom definirane.

Temeljem sklopljenog Sporazuma o međusveučilišnoj suradnji, aktivnosti među institucijama će se primarno provoditi u području sudjelovanja istraživača oba sveučilišta u sadašnjim i budućim nacionalnim i međunarodnim   znanstvenim i istraživačkim programima i projektima, razmjeni iskustava u okviru međusobne suradnje stručnjaka za rješavanje problema u praksi (izrada tehničkih izvješća, ekspertiza, stručnih izvješća, studije), na suradnji u području obrazovanja, zatim razmjenama nastavnog osoblja i studenata, razmjeni knjiga, novina, diplomskih i završnih radova, razmjeni informacija i međusobne pomoći u izradi novih laboratorija te organiziranja zajedničkih znanstvenih i stručnih radionica, seminara, ali i brojnih drugih aktivnosti.

Dr. Cupar nije krio svoje zadovoljstvo stečenim iskustvom i radom na Sveučilištu Sjever: „Na Sveučilištu Sjever su me primili kao jednog od svojih. Imao sam pristup svim kabinetima i laboratorijima te svoj unin.hr korisnički račun. Jako pozitivna iskustva stekao sam i u vidu jezika. Svatko je govorio svojim jezikom ali smo se svi veoma dobro razumjeli, jezične barijere nisu postojale.“ Dr. Cupar primarno je provodio brojne aktivnosti razmjena znanja na području 3D tehnologija: 3D printanje, 3D skeniranje i obrada podataka, praktični rad – izrada elise quadokoptera, održavanje javnog predavanja „3D tehnologije printanja i oblikovanja“, održavanje predavanja za studente s tematikom 3D tehnologija, redizajn i 3D printanje kućišta za pametni oslonac te komentorstvo završnih radova.

Kao jednu od najvećih vrijednosti koje je stekao boravkom na Sveučilištu Sjever istaknuo je nova vrijedna poznanstva i kontakte, prije svega u području međunarodne suradnje, a posebice prijave međunarodnih projekata o kojima se tijekom same razmjene već prethodno raspravljalo. O samom Sveučilištu i organizaciji rada imao je samo pozitivna iskustva: „Organizacija je mala, centralizirana i efektivna što znači da su administracijski postupci brzi i učinkoviti. Nastavno i svo osoblje je veoma susretljivo i ugodno, a prije svega povezano. Ako je i došlo do eventualnih problema, zajednički smo ih riješili na najbrži mogući način.“, istaknuo je dr. Cupar.

Sveučilište Sjever izrazilo je zadovoljstvo potpisanim Sporazumom o međusveučilišnoj suradnji i daljnjim aktivnostima koje će provoditi s Fakultetom za strojništvo, a isto je naglasio i sam dr. Cupar. Tom prilikom je istaknuo kako će Sveučilište Sjever svakako preporučiti svojim kolegama kao jednu od poželjnih znanstveno-nastavnih institucija za razmjenu, boravak i usavršavanje, u vidu mogućnosti navedenih u Sporazumu o međusveučilišnoj suradnji, ali i vidu mogućnosti koje nudi Erasmus+ program kroz aktivnosti razmjene nastavnog osoblja, koji je prvenstveno usmjeren jačanju znanja i vještina te razmjeni iskustava i dobrih praksi među institucijama na kojima se vrši razmjena.

Galerija