II. natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2018./2019.; Rang lista za upis kandidata nakon I. natječaja

Sveučilište Sjever objavljuje II. (jesenski) natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever.

Detaljne informacije o natječaju i prijavni obrazac nalaze se u prilogu ove obavijesti.

***

Rang lista za upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija (I. krug natječaja) nalazi se u privitku ove obavijesti.

Prilozi