UPISI - Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2018./2019.

Na Sveučilištu Sjever - u Sveučilišnom centru Koprivnica i Sveučilišnom centru Varaždin otvoren je natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih  i diplomskih studija za ak.god. 2018./2019.

Način prijave i uvjeti upisa, rokovi, potrebna dokumentacija i visina školarine te ostali bitni detalji za upis na preddiplomske i diplomske studije nalaze se u priloženom tekstu natječaja. Sastavni dio natječaja također su i priloženi prijavni obrasci.

Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresama:

-     Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, broj  telefona 042/493-312, 493-364, e-mail adresa: referada.vz@unin.hr

-     Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 048/499-909, e-mail adresa: referada.kc1@unin.hr

Prilozi