Održani Erasmus+ dani otvorenih vrata na Sveučilištu Sjever

Sveučilište Sjever već više godina aktivno provodi programe Erasmus+ međunarodne mobilnosti za studente i (ne)nastavno osoblje. Ured za međunarodnu suradnju u nastojanju da odgovori na brojna pitanja zainteresiranih vezano uz ostvarivanje međunarodne mobilnosti putem Erasmus+ programa organizirao je Erasmus+ dane otvorenih vrata.
U sklopu Erasmus+ dana otvorenih vrata održala su se dva predavanja za zainteresirane: u Sveučilišnom centru Varaždin 19. travnja 2018., a u Sveučilišnom centru Koprivnica 26. travnja 2018.


U Sveučilišnom centru Varaždin prisutne su pozdravili prorektor Sveučilišnog centra Varaždin izv. prof. dr.sc. Damir Vusić i prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, nakon čega je Marina Klarić, Erasmus koordinatorica predstavila Erasmus+ program i njegove mogućnosti. Programe mobilnosti za studente i (ne)nastavno osoblje predstavila je Tina Lukčić, mag.oec. te pritom uputila na skoru objavu Natječaja za prijavu na Erasmus+ mobilnost u programu Erasmus+ KA103 za akademsku godinu 2018./2019. na službenim internetskim stranicama Sveučilišta. Prisutni su dobili jasne informacije kako se uključiti u program mobilnosti, koja je dokumentacija potrebna za realizaciju i kako pronaći odgovarajuću instituciju za realizaciju mobilnosti.

Kako bi svi prisutni dobili što jasniju sliku o tome što je mobilnost i što time dobivaju, svoja iskustva sa Erasmus+ mobilnosti iznijeli su sljedeći studenti: Andrea Solar (studentica diplomskog studija na Odjelu Novinarstva), Lea Kuštelega (bivša studentica diplomskog studija Poslovne ekonomije) i Irena Marenić (studentica na Odjelu Multimedije, oblikovanje i primjena). Isto su tako svoja iskustva iznijeli profesori: dr. sc. Aleksej Aniskin, izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet te nastavno osoblje sa Krosno State College, Poland i Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality, Ukraine koji su tada boravili u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu Sjever.

U Sveučilišnom centru Koprivnica prisutne je pozdravila prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet. Nakon uvodnog djela Marine Klarić, Erasmus koordinatorice, uslijedilo je predstavljanje programa mobilnosti za studente i (ne)nastavno osoblje, a iskustva sa Erasmus+ mobilnosti u svrhu studija i stručne prakse predstavili su studenti: Andrea Solar (studentica diplomskog studija na Odjelu Novinarstvo), Nikola Turin (student na odjelu Medijskog dizajna) i Lea Kuštelega (bivša studentica diplomskog studija Poslovne ekonomije). Pozitivna iskustva u svrhu osposobljavanja i podučavanja iznijeli su: izv. prof. dr.sc. Petar Kurečić i izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet.

Zanimljivo je bilo javljanje putem Skype Call-a studenata preddiplomskog studija Strojarstva, Mihaela Lukčića, Lucije Kučina i Jure Gregura koji se trenutno nalaze na Erasmus+ mobilnosti u svrhu stručne prakse u Češkoj. Posebno zanimljiv bio je Alejandros Sanchez Comas, student iz Španjolske koji trenutno boravi na Sveučilištu Sjever u svrhu studija na Odjelu Medijskog dizajna te je pritom predstavio svoje Sveučilište - Universidad Rey Juan Carlos i zašto je odabrao baš Sveučilište Sjever za realizaciju mobilnosti.

Također, svi zainteresirani mogli su u prostorijama Ureda za međunarodnu suradnju zatražiti informacije o mogućnostima za uključivanje u mobilnost kroz programe Erasmus+, kao i o obavezama i postupcima koji su potrebni za realizaciju.