Nastavnici Odjela za Elektrotehniku na konferenciji PIES 2017 u Sloveniji

Nastavnici Odjela za elektrotehniku (Dunja Srpak, Ladislav Havaš i Tomislav Horvat) sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji u Portorožu u Sloveniji. Konferencija pod nazivom "10th Conference of ICT Professionals in Energy Supply Sector of Slovenia" održala se 23. i 24. studenog, a u sklopu konferencije prezentiran je i rad prethodno spomenutih nastavnika pod nazivom "Developing and using of the laboratory for the renewable energy sources at the University North". Jedan od organizatora konferencije bio je Savez energetičara Hrvatske u suradnji sa Sveučilištem Sjever. Na konferenciji su sudjelovali i vanjski suradnici - predavači sa Odjela za elektrotehniku: g. Goran Pakasin i g. Darko Kuča koji je ujedno i član Programskog odbora konferencije te predsjednik Saveza energetičara Hrvatske.

Galerija