Upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018. u Sveučilišnom centru Koprivnica - ljetni upisni rok

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, u akademskoj godini 2017./2018. provodi upise za diplomske sveučilišne studije u ljetnom i jesenskom upisom roku.

Prijave za ljetni upisni rok primaju se od 08. lipnja do 07. srpnja 2017. u vremenu od 12:00 - 16:00 sati.
Objava rang liste - 10. srpnja 2017. na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta. Upisi će se provoditi 14. srpnja 2017.

Detaljne informacije mogu se pronaći u privitku ove obavijesti.

Prilozi