Prijave za upise u akademsku godinu 2014./2015. – jesenski upisni rok

PRIJAVE ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA:

Prijave za upis putem studentske službe – IZVANREDNI STUDIJ, vrše se putem obrasca prijave koji se može podići u studentskoj službi ili na web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr
Prijave se primaju od 29. kolovoza do 10. rujna 2014. godine, u vremenu od 12:00 do 16:00 sati u pripadajućim studentskim službama.
Prijave se mogu slati i preporučenom poštom na adrese:
- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg bana Jelačića 6, 48000 Koprivnica,
- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42000 Varaždin.

Poštom poslane prijave moraju biti zaprimljene do zaključno 10. rujna 2014. do 16,00 sati.

Više informacija u tekstu u prilogu.

Privitci

Jesenski upisni rok – rokovi zaprimanja mapa radova – Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Pristupnici popunjavaju obrazac prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, uz kojeg obvezno prilažu mapu radova.
Mapa i radovi se ne potpisuju, već se šifriraju prilikom prijave u referadi.
Prijave bez traženih priloga povjerenstvo neće razmatrati.
Obrazac prijave nalazi se u prilogu, a može se podići i osobno u studentskoj referadi Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg bana Jelačića 6.
Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodi se sukladno istoimenom Pravilniku (vidi Pravilnik).

KALENDAR AKTIVNOSTI
do 25.08.2014. prijava studijskog programa na www.postani-student.hr
26.08.2014. – 05.09.2014. zaprimanje mapa, prijavnica i ostalih dokumenata navedenih u obrascu prijave
08., 09.  .09.2014. pregled mapa
10.09.2014. obavijest o terminu intervjua
11., 12. 09. 2014. provođenje intervjua
21.09.2014. od 12:00 h objava konačnih rang lista za upis na studijski program putem sustava postani student
22.09.2014. termini upisa prema rasporedu objavljenom na web stranici Sveučilišta Sjever

Natječaj HAKOM-a za društveno korisne aplikacije

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je novo javno nadmetanje za izradu tri nove društveno korisne aplikacije u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Ideje za aplikacije su prethodno odabrane javnim pozivom, uzimajući u obzir kriterije izvedivosti, procjene troška za realizaciju pojedine ideje te izravne i neizravne koristi za građane.
Nastavi čitati

ESD Conference – Zagreb, Croatia 2014

First Call for the 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy Zagreb, Croatia, 19 December, 2014

We are happy to announce the First Call for the 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy. Topics are focused on recent challenges to modern national economies and business enterprises:
Nastavi čitati

Upisi po objavljenim rang listama ak. god. 2014./2015. – prijave podnesene putem studentske referade

Privitci