Upisi temeljem podnesene zamolbe za prijelaz s drugog visokog učilišta na Sveučilište Sjever

Poziv kandidatima Pozivaju se kandidati (iz popisa u prilogu) za upis na stručni studij Proizvodnog strojarstva Sveučilišta Sjever temeljem prijave podnesene za prijelaz s drugog visokog učilišta da upisu pristupe u ponedjeljak, 27.10.2014. u 18:00 sati ili u utorak, 28.10.2014. u 15:00 sati u studentsku referadu Sveučilišta Sjever, soba br. 104. a prema sljedećoj obavijesti:

Privitci

Sastanak

Poziv studentima Pozivaju se svi izvanredni studenti studija elektrotehnike da obavezno dođu na sastanak sa nastavnicima i pročelnikom Odjela elektrotehnike, a koji će se održati u utorak 28.10.2014. u 17:00 sati u prostoru Sveučilišta Sjever. Sastanak je vezan uz temu (način) izvođenja nastave za izvanredne studente.

Oglašava se

Javna obrana završnog rada Studenta:               Matija Buden Iz kolegija:               Procesna instrumentacija Na temu:                 Realizacija sustava za komunikaciju sa analognim i digitalnim osjetilima korištenjem Arduino razvojne platforme Mentor:                   Miroslav Horvatić, dipl.ing. koja će se održati u petak, 31.10.2014. u 09:30 sati u prostoru Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Varaždin.