Rezultati pretrage
str. 1/179

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenta

  • Matošić Dubravka
Prilozi
  • Kategorija: ses

Oglašava se

Javna obrana diplomskih radova

Studenata:

• Jadranka Kodba
Iz kolegija: Organizacija i organizacijsko ponašanje
Na temu: Istraživanje poslovne komunikacije i organizacije strukture u službi za intrastat u sklopu carinske uprave
Mentor:  doc.dr.sc. Anica Hunjet

• Šantalab Goran
Iz kolegija: Uvod u znanstveno-istraživački rad
Na temu: Uloga integriranih marketinških komunikacija u razvoju turizma Grada Ivanca
Mentor:  doc.dr.sc. Anica Hunjet

koje će se održati u

ponedjeljak, 15.02.2016. u zgradi Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, kako slijedi:
Jadranka Kodba u 15:30  sati
Šantalab Goran u 16:00 sati

  • Kategorija: pe

Početak nastava

Obavještavaju se novoupisani studenti da će nastava iz razlikovnog kolegija Pisanje vijesti, ( predavač Željko Krušelj)  početi u subotu  13.02.2016. u 10 sati UNIN2-102. ("nova zgrada", prizemlje, lijevo).

Ostali raspored će biti naknadno objavljen.

  • Kategorija: oj

Počela provedba Jean Monnet projekta 'Uvođenje ISO standarda 9001:2015 kvalitete u visokoobrazovne institucije primjenom QM&CQAF modela'

Sveučilište Sjever kao koordinator projekta i sedam međunarodnih visokoobrazovanih institucija iz Rusije, Bjelorusije, Nizozemske i Švedske započele su provedbu projekta 'Uvođenje ISO standarda 9001:2015 kvalitete u visokoobrazovne institucije primjenom QM&CQAF modela'.

Projekt vrijednosti više od 330.000 eura potrajat će tri godine, a glavni cilj i zadaća projekta je postizanje kvalitete procesa obrazovanja kroz razvoj i primjenu QM & CQAF modela prilagođenog za visokoobrazovne institucije partnere u projektu te transfer modela na ostale visokoobrazovne institucije u zemljama partnerima.

Raspored predavanja - 1. semestar

Obavještavaju se studenti da će nastava iz razlikovnih kolegija početi 11.02.2016. prema rasporedu objavljenom na sljedećem linku: RASPORED

UNIN2-101 se nalazi u "novoj" zgradi (prizemlje lijevo) sveučilišta  na adresi 104. brigade.

  • Kategorija: pe

Izložba fotografija studenata Sveučilišta Sjever

U petak, 5. veljače 2016. godine u 11 sati u predvorju poslovne zgrade Podravka u Koprivnici predstavljena je izložba fotografija studenata Sveučilišta Sjever.

Studenti Valentina Blagušević, Sven Rastovac, Petar Begović i Borna Vincek pod mentorskim vodstvom višeg predavača Marija Periše, izložili su svoje fotografije i video prezentacije nastale tijekom konferencije Inno day.

Tom prilikom, izložene su 32 fotografije, dok su se ostali radovi mogli vidjeti u videoprojekciji koja je sastavni dio izložbe. Ovom izložbom studenti Sveučilišta Sjever pokazali su da na konkretnim zadacima mogu sudjelovati svojom praktičnom nastavom. Studenti su imali priliku upoznati se s cjelokupnim procesom, od narudžbe samog snimanja pa sve do postprodukcije i izložbe. Svojim kamera i fotoaparatima pokazali su visoki rang promišljanja i profesionalizma.

Cilj ovog projekta bio je proširiti suradnju Sveučilišta Sjever i Podravke, te dokumentirati atmosferu i trenutke Podravkinog timskog rada, od dijeljenja izvrsnosti, strasti, kreativnosti i povjerenja.

Mario Periša, ujedno i koordinator ovog projekta, istaknuo je zadovoljstvo radom studenata i postignutom suradnjom Sveučilišta i Podravke te naglasio: "Autori su u svojim radovima dokumentaristički reflektirali atmosferu događaja, loveći trenutke u kojima će trajno pohraniti svoje svjedočanstvo o timskom duhu i interakcijama unutar korporacije. Rasterećeni od protokolarnog fragmentiranja događaja stvorili su prostor za vlastitu imaginaciju i inovaciju u kreativnom pristupu."

Rezultati pretrage
page 1/179